Rom Acer Z500 MT6582 stock firmware flashtool

Rom Acer Z500 MT6582 stock firmware file flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, diệt virus, treo logo ok… Download rom gốc Acer Z500: Acer_AV0K0_Z500_1.012.00_EMEA_GEN1s.7z * Hướng dẫn flash rom Acer MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết […]

Xem chi tiết

Rom Acer Z205 4.4.2 MT6572 stock firmware flashtool

Rom Acer Z205 4.4.2 MT6572 stock firmware file flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, diệt virus, treo logo ok… Download rom gốc Acer Z205: Acer_Z205_4.4.2__ALPS.KK1.MP7.V1.7z * Hướng dẫn flash rom Acer MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết […]

Xem chi tiết

Rom Acer Z200 MT6572 stock firmware flashtool

Rom Acer Z200 MT6572 stock firmware file flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, diệt virus, treo logo ok… Download rom gốc Acer Z200: IMAGE_Acer_AV0K0_Z200_1.009.00_EMEA_GEN1.zip * Hướng dẫn flash rom Acer MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối […]

Xem chi tiết

Rom Acer Z160 MT6572 stock firmware flashtool

Rom Acer Z160 MT6572 stock firmware file flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, diệt virus, treo logo ok… Download rom gốc Acer Z160: Acer_AV052_Z160_1.008.00_EMEA_CUS1.zip Acer_AV052_Z160_1.015.00_EMEA_GEN1_2.zip * Hướng dẫn flash rom Acer MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết […]

Xem chi tiết

Rom Acer Z110 MT6575 stock firmware flashtool

Rom Acer Z110 MT6575 stock firmware file flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, diệt virus, treo logo ok… Download rom gốc Acer Z110: Z110_1.004.00_A23G_A.7z * Hướng dẫn flash rom Acer MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối […]

Xem chi tiết