Rom Archos 40c Titanium MT6572 flashtool

Rom Archos 40c Titanium MT6572 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Archos 40c Titanium MT6572.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với […]

Xem chi tiết

Rom Archos 59 Xenon MT6582 flashtool

Rom Archos 59 Xenon MT6582 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download:  Archos 59 Xenon MT6582.rar  Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với […]

Xem chi tiết

Rom Archos 70b Neon MT8163 flashtool

Rom Archos 70b Neon MT8163 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Archos 70b Neon MT8163.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với […]

Xem chi tiết

Rom Archos 101D Neon MT8127 flashtool

Rom Archos 101D Neon MT8127 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Archos 101d Neon MT8127.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với […]

Xem chi tiết

Rom Archos 40 Titanium MT6572 flashtool

Rom Archos 40 Titanium MT6572 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Archos 40 Titanium MT6572.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với […]

Xem chi tiết

Rom Archos 55 Graphite MT6737M flashtool

Rom Archos 55 Graphite MT6737M file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Archos 55 Graphite MT6737M.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với […]

Xem chi tiết

Rom Archos 60 Platinum MT6580 flashtool

Rom Archos 60 Platinum MT6580 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download:  Archos 60 Platinum FL MT6580.rar  Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối […]

Xem chi tiết

Rom Archos AC156 Oxygen MT8163 flashtool

Rom Archos AC156 Oxygen MT8163 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Archos AC156 Oxygen MT8163 V1.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối […]

Xem chi tiết

Rom Archos 40b titanium MT6572 flashtool

Rom Archos 40b titanium MT6572 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Archos 40b titanium MT6572.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với […]

Xem chi tiết

Rom Archos 70 Platinum 3G MT6580 flashtool

Rom Archos 70 Platinum 3G MT6580 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Archos 70 Platinum 3G MT6580.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết […]

Xem chi tiết

Rom Archos 55 Helium MT6737M flashtool

Rom Archos 55 Helium MT6737M file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Archos-55-Helium.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một […]

Xem chi tiết