Rom Archos Core 55 4G SC9832a Android 7.0 file pac

Rom Archos Core 55 4G SC9832a Android 7.0 file pac flash tool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu, repair imei,… Download Firmware: Tên file: Archos-Core-55-4G_PAC.rar Info: YK668_ARCHOS_SCAC55CR4G_MP_20180717_V09 – yk668_sp9832a_4m_volte_tee-user 7.0 NRD90M Link: Tool: ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum file pac

Xem chi tiết

Rom Archos Access 55 3G MT6580 Android 7.0

Rom Archos Access 55 3G MT6580 Android 7.0 flash tool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu, repair imei,… Download Firmware: Tên file: Archos-Access-55-3G-25.rar Info: YK668_BSF36A_ARCHOS_AC55AS3G_20181023_V08 – full_yk668_emmc_wcdma-user 7.0 NRD90M Link: Tool: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất (Update)

Xem chi tiết

Rom Archos Access 50 Color 4G SC9832 7.0 file pac

Rom Archos Access 50 Color 4G SC9832 7.0 file pac flash tool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu, repair imei,… Download Firmware: Tên file: Archos-Access-50-Color-4G-18-FL_PAC.rar Info: ML5055_Archos_Access_50_Color_4G_20170928_V03 – sp9832a_oversea-user 7.0 NRD90M Link: Tool: ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum file pac

Xem chi tiết

Rom Archos Access 50 4G SC9832 Android 7.0 file pac

Rom Archos Access 50 4G SC9832 Android 7.0 file pac flash tool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu, repair imei,… Download Firmware: Tên file: Archos-Access-50-4G-12_PAC.rar Info: YK668_ARCHOS_SCAC50AS4G_MP_20181011_V10 – yk668_sp9832a_4m_volte_tee-user 7.0 NRD90M Link: Tool: ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum file pac

Xem chi tiết

Rom Archos Access 50 3G SC7731 Android 7.0 file pac

Rom Archos Access 50 3G SC7731 Android 7.0 file pac flash tool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu, repair imei,… Download Firmware: Tên file: Archos-Access-50-3G-20_PAC.rar Info: YK668_BSE77A_ARCHOS_AC50AS3G_20180717_V16 – yk668_sp7731c_oversea-user 7.0 NRD90M Link: Tool: ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum file pac

Xem chi tiết

Rom Archos 101 Access 3G MT6580 Android 7.0

Rom Archos 101 Access 3G MT6580 Android 7.0 flash tool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu, repair imei,… Download Firmware: Info: K710.N0.V10.8.CF-V01.2039-GMS – Archos_101_Access_3G-user 7.0 NRD90M K710.N0.V10.8.CF-V09.2039 – Archos_101_Access_3G-user 7.0 NRD90M Link: Tool: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất (Update)

Xem chi tiết

Rom Archos Core 101 3G MT8321 Android 7.0

Rom Archos Core 101 3G MT8321 Android 7.0 flash tool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu, repair imei,… Download Firmware: Tên file: M103TG_K710.N0.V10.8.JXX-V15-2031_20180607.rar Info: M103TG_K710.N0.V10.8.JXX-V15-2031_20180607 – Archos_101_Core_3G-user 7.0 NRD90M Link: Tool: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất (Update)

Xem chi tiết

Rom Archos Access 70 3G MT6580 Android 7.0

Rom Archos Access 70 3G MT6580 Android 7.0 flash tool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu, repair imei,… Download Firmware: Tên file: MT6580__archos__Archos_Access_70_3G__ac70as3g__7.0__alps-mp-n0.mp2-V1.23.1_along8321.tb_.n_P31.rar Info: Brand     : Archos ProdName  : MTKAC70AS3G_ARCHOS ProdModel : Archos Access 70 3G AndroidVer: 7.0 MTKxCPU   : MT6580 Link: Tool: Sp flashtool – Tool flash rom chip […]

Xem chi tiết

Rom Archos Access 57 4G SC9832e Android 8.1.0 file pac

Rom stock Archos Access 57 4G SC9832e Android 8.1.0 file pac flash tool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu, repair imei,… Download Firmware: Tên file: C55_XX08_CHUANQI_8085AR_09082018 – SCAC57AS4G-user 8.1.0 O21019 Info: Archos Access 57 4G_C55_XX08_CHUANQI_8085AR_09082018_PAC.rar Link: Tool: ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum file pac

Xem chi tiết

Rom Archos 97C Platinum MT8163 Android 6.0 flash tool

Rom stock Archos 97C Platinum MT8163 Android 6.0 flash tool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu, repair imei,… Download Firmware: Tên file: Archos 97C Platinum_ac97cpl-V18_20170301.rar Info: ac97cpl-V18_20170301 – AC97CPL-user 6.0 MRA58K Link: Tool: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất (Update)

Xem chi tiết