Rom gốc Blackview A5 MT6580 flashtool

Rom Blackview A5 MTK6580 file stock firmware flash tool cứu máy, repair lỗi phần mềm, treo logo… Download: Firmware: Blackview_A5_C1_VO.X_20160420_release.rar w800j-jk-a5-fwvga-64g8g-w800_mbb1_bom9_v01_A5_C1_Blackview_VO.X_20160420_release Size: 564 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt […]

Xem chi tiết

Rom BlackView BV6000S MT6735 flashtool

Rom BlackView BV6000S MTK6735 file stock firmware flash tool cứu máy, repair lỗi phần mềm, treo logo… Download: Firmware: Blackview_BV6000S_20160929_cs2v35_jk.rar Size: 777 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của […]

Xem chi tiết

Rom gốc BlackView E7 MT6737M flashtool

Rom BlackView E7 MTK6737M file stock firmware flash tool cứu máy, repair lỗi phần mềm, treo logo… Download: Firmware: Blackview_E7_16-10-19 t637ae-jk-e7-63pu-hd-128g8g-bom124_E7_Blackview_R19.rar Size: 806 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt […]

Xem chi tiết

Rom BlackView R7 MT6755 stock firmware

Rom BlackView R7 MT6755 file stock firmware flash tool cứu máy, repair lỗi phần mềm, treo logo… Download: Firmware: Blackview_R7_c615_jk_20160721.rar Size: 912 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của […]

Xem chi tiết

Rom BlackView A8 Max MT6737M stock firmware

Rom BlackView A8 Max MTK6737M file stock firmware flash tool cứu máy, repair lỗi phần mềm, treo logo… Download: Firmware: Blackview_A8 MAX_20161018.rar X5623_JK_A8_BLACKVIEW_V0.4.4_S161018 Size: 911 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , […]

Xem chi tiết