Rom gốc CKTEL H828 MT6582 flashtool

Rom CKTEL H828 MTK6582 file stock flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick cứu máy Download: Firmware: CKTEL_H828_X5_80L_WE_3GW_B15_EMMC_64_8_QHD_MT_M248_CKTEL_828_blackbear.rar Size: 633 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn […]

Xem chi tiết

Rom gốc CKTEL J2 MT6580 flashtool

Rom CKTEL J2 MT658 file stock flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick cứu máy Download: Firmware: CKTEL_J2_Q7_80L_WE_3GW_B15_EMMC_64_8_HD_MT_M253_B1_CKTEL_MD_20170208 1431.rar Size: 697 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , […]

Xem chi tiết

Rom gốc CKTEL M9 PLUS MT6580 flashtool

Rom CKTEL M9 PLUS MT6580  file stock flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick cứu máy Download: Firmware: CKTEL_M9_PLUS_C19_80L_WEG_3GW_B15_EMMC_64_4_QHD_MT_M251B_CKTEL_20161020 1604.rar Size: 506 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading […]

Xem chi tiết

Rom gốc CKTEL P9 Plus MT6580 flashtool

Rom CKTEL P9 Plus MTK6580 file stock flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick cứu máy Download: Firmware: CKTEL_P9_Plus_C19_80L_WE_3GW_B15_EMMC_64_8_QHD_MT_M251.rar Size: 728 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , […]

Xem chi tiết

Rom gốc CKTEL P10 MT6580 flashtool

Rom CKTEL P10 MT6580 file stock flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick cứu máy Download: Firmware: CKTEL_P10_Q7_80L_WE_3GW_B15_EMMC_64_6_HD_MT_M255K_B55_CKTEL_P10_20170419 0955.rar Size: 500 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , […]

Xem chi tiết

Rom gốc CKTEL R9 MT6580 flashtool

Rom CKTEL R9 MT6580 file stock flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick cứu máy Download: Firmware: CKTEL_R9_X5_80L_WE_3GW_B15_EMMC_64_8_QHD_MT_M250_CKTEL_20160705 1446.rar Size: 566 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , […]

Xem chi tiết

Rom gốc CKTEL S9 MT6580 flashtool

Rom CKTEL S9 MTK6580 file stock flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick cứu máy Download: Firmware: CKTEL_S9_X5_80L_WEG_3GW_B15_EMMC_64_4_QHD_MT_M250_B_CKTEL_20161110 1022.rar Size: 505 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , […]

Xem chi tiết

Rom gốc CKTEL V2 Plus SC7731G file pac

Rom CKTEL V2 Plus SC7731G file pac file stock flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick cứu máy, xóa mật khẩu… Download: Firmware: CKTEL_V2_PLUS_Q7_SC7731G_B15_EMMC_64_6_HD_MT_M255__V2Plus_CKTEL_PAC.rar Q7_SC7731G_B15_EMMC_64_6_HD_MT_M255__V2Plus_CKTEL_20170323.pac Size: 460 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: ResearchDownload Tool – Cộng Cụ Flash Rom Chip Spreadtrum File Pac

Xem chi tiết

Rom gốc CKTEL V20 Plus SC7731G file pac

Rom gốc CKTEL V20 Plus SC7731G file pac file flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick cứu máy, xóa mã bảo vệ Download: Firmware: CKTEL_V20_PLUS_Q7_SC7731G_B15_EMMC_64_6_HD_MT_M255__V20Plus_CKTEL_20170303 1941.rar Q7_SC7731G_B15_EMMC_64_6_HD_MT_M255__V20Plus_CKTEL_20170303.pac Size: 461 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: ResearchDownload Tool – Cộng Cụ Flash Rom Chip Spreadtrum File Pac

Xem chi tiết