Rom stock Gionee S5.1 MT6592 flashtool

Rom stock Gionee S5.1 MT6592 file flash qua flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: rom Gionee S5.1.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom stock Gionee X805 MT6589 flashtool

Rom stock Gionee X805 MT6589 file flash qua flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: rom Gionee X805.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết hợp […]

Xem chi tiết

Rom stock Gionee M4 MT6735 flashtool

Rom stock Gionee M4 MT6735 file flash qua flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: rom Gionee M4.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết hợp […]

Xem chi tiết

Rom stock Gionee GN810 MT6589 flashtool

Rom stock Gionee GN810 MT6589 file flash qua flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: rom Gionee GN810.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom Gionee G3 Android 4.2.1 MT6589 flashtool

Rom Gionee G3 Android 4.2.1 MT6589 file flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, nvram repair imei… Download: Firmware: MT6589__GIONEE__Gpad_G3__4.2.1__ALPS.JB2.MP.V1.2.rar Size: 461 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: MTK6589_Gionee GPad G3 512MB.rar Size: 491 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: Gpad_G3_1.08GB OK.rar Size: 607 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: […]

Xem chi tiết

Rom stock Gionee S5.5 MT6592 flashtool

Rom stock Gionee S5.5 MT6592 file flash qua flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: rom Gionee S5.5.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải […]

Xem chi tiết

Rom stock Gionee P6 MT6582 flashtool

Rom stock Gionee P6 MT6582 file flash qua flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: rom Gionee P6.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom stock Gionee P4S MT6582 flashtool

Rom stock Gionee P4S MT6582 file flash qua flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: rom Gionee P4S.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom stock Gionee P2M MT6580 flashtool

Rom stock Gionee P2M MT6580 file flash qua flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: rom Gionee P2M.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải […]

Xem chi tiết

Rom stock Gionee E6 MT6589 flashtool

Rom stock Gionee E6 MT6589 file flash qua flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: rom Gionee E6.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom stock Gionee Pocket MT6575 flashtool

Rom stock Gionee Pocket MT6575 file flash qua flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: rom Gionee Pocket.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom stock Gionee G5 MT6592 flashtool

Rom stock Gionee G5 MT6592 file flash qua flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: rom Gionee G5.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom Gionee C700 4.0.4 MT6577 stock firmware flashtool

Rom Gionee C700 4.0.4 MT6577 stock firmware full file flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, diệt virus, treo logo ok. Download rom gốc Gionee C700: RomViet.Com_C700_{205348}_C700T9112_4.0.4_20151120101621.7z RomViet.Com_C700_{205349}_C700T9088_4.0.4_20151120101625.7z *Hướng dẫn flash rom Gionee MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp […]

Xem chi tiết

Rom Gionee C800 4.0.4 MT6577 stock firmware flashtool

Rom Gionee C800 4.0.4 MT6577 stock firmware full file flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, diệt virus, treo logo ok. Download rom gốc Gionee C800: C800_{205347}_C800T9082_4.0.4_20151120101619.7z *Hướng dẫn flash rom Gionee MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết […]

Xem chi tiết

Rom Gionee E3 MT6589 stock firmware flashtool

Rom Gionee E3 MT6589 stock firmware full file flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, diệt virus, treo logo ok. Download rom gốc Gionee E3: E3_2.0.0.7z *Hướng dẫn flash rom Gionee MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối […]

Xem chi tiết

Rom Gionee E3T MT6589 stock firmware flashtool

Rom Gionee E3T MT6589 stock firmware full file flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, diệt virus, treo logo ok. Download rom gốc Gionee E3T: E3T_2.0.1.7z *Hướng dẫn flash rom Gionee MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối […]

Xem chi tiết