Rom Goly A100 v3.03 Android 4.2.2 MT6582 flashtool

Rom Goly A100 v3.03 Android 4.2.2 MTK6582 file stock flashtool fix lỗi firmware , unbrick cứu máy, treo logo, data ap bp repair imei… Download: Firmware: Goly_A100-V3.03_MT6582.rar Size: 803 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy […]

Xem chi tiết

Rom Goly A800 Android 4.2.2 v3.01 MT6582 flashtool

Rom Goly A800 Android 4.2.2 v3.01 MTK6582 file stock flashtool fix lỗi firmware , unbrick cứu máy, treo logo, data ap bp repair imei… Download: Firmware: Goly_A800_MT6582_M6ETS.LG2.JL.N.Q.F9.0402.V3.01.rar Size: 463 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Rom Goly A800 MT6572 Stock Firmware Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện […]

Xem chi tiết

Rom Goly X5 Yunos Android 5.1 MT6735M stock firmware

Rom Goly X5 Yunos Android 5.1 MT6735M stock firmware fix lỗi firmware , unbrick cứu máy, treo logo, data ap bp repair imei… Download: Firmware: Goly_X5_Yunos_2015-07-22 t925c-lg-t925-33pgc-hd-64g8g-tdd-R12.rar Size: 689 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy […]

Xem chi tiết

Rom Goly A200 Android 4.2.2 MT6751 flashtool

Rom Goly A200 Android 4.2.2 MTK6751 file stock flashtool fix lỗi firmware , unbrick cứu máy, treo logo, data ap bp repair imei… Download: Firmware: Goly-A200-Q9T81S.LG.JL.Q.S9.0813.V3.rar Size: 755 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe […]

Xem chi tiết

Rom Goly X3 MT6571 Android 4.4.2 flashtool

Rom Goly X3 MTK6571 Android 4.4.2 file stock flashtool fix lỗi firmware , unbrick cứu máy, treo logo, data ap bp repair imei… Download: Firmware: Goly-X3-MT6571.rar YK858T_LANGGE_JC_SW_CN_BT_WIFI_FM_GPSGS_ALSPS_6571_EMMC2_141024_1717 YK858T_LANGGE_XYL_SW_CN_BT_WIFI_FM_GPSGS_ALSPS_6571_EMMC2_141024_1515 Size: 967 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Rom Goly X3 MT6582 Android 4.4.2 flashtool Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) […]

Xem chi tiết

Rom Goly X3 M3T Android 4.4.2 MT6582 flashtool

Rom Goly X3 M3T Android 4.4.2 MTK6582 file stock flashtool fix lỗi firmware , unbrick cứu máy, treo logo, data ap bp repair imei… Download: Firmware: Goly-X3-M3T-M3T61.LG2.JL.HB.Q.SN.0107.V3.03.rar Size: 869 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file […]

Xem chi tiết

Rom Goly X6 Android 5.1 MT6735 flashtool

Rom Goly X6 Android 5.1 MT6735 file stock flashtool fix lỗi firmware , unbrick cứu máy, treo logo, data ap bp repair imei… Download: Firmware: Goly-X6-MT6735_F3.GOLY.LG.0917.P7.rar Size: 648 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe […]

Xem chi tiết