Rom Gretel G009 MT6572 stock firmware

Rom Gretel G009 MT6572 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: rom goc Gretel G009 MT6572.rar *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số […]

Xem chi tiết

Rom Gretel G906 MT6572 stock firmware

Rom Gretel G906 MT6572 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: rom goc Gretel G906 MT6572.rar *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số […]

Xem chi tiết

Rom Gretel G8 SC7731 file pac (Vietnam)

Rom Gretel G8 SC7731 file pac stock flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: Firmware: Gretel_G8_SC7731GA__Vietnam_V1.0_new_150826-B1_PAC.rar Size: 406 MB Link: Google Drive – Mega Pass: Firmware: Gretel-G8_SC7731GA_V1.0_new_151030_B1_PAC.rar Size: 458 MB Link: *Xem thêm: ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum file pac

Xem chi tiết

Rom Gretel G9 MT6580 flashtool

Rom Gretel G9 MT6580 stock firmware flashtool fix treo logo , virus, mã bảo vệ, unbrick, fix lỗi phần mềm khác… Download: RomViet.com_Gretel G9_MT6580.rar Pass: Xem thêm: Rom Gretel G9 MT6580 (Vietnam) Flashtool *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp […]

Xem chi tiết

Rom Gretel G906 MT6572 Flashtool

Rom Gretel G906 MT6572 file flash qua Flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo, virus, unbrick, data repair imei… Download: Firmware: Gretel_V4_G906_L1_V3.0.7_20150210.rar Size: 465 MB Link: Google Drive – Mega Tool: SPMultiPortFlashDownloadProject.rar Size: 4 MB Link: Google Drive – Mega Driver: USB VCOM Driver (binary)MT6572.rar Size: 12 KB Link: Google Drive – Mega Pass:

Xem chi tiết

Rom Gretel G909 MT6572 Flashtool

Rom Gretel G909 MT6572 file flash qua Flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo, virus, unbrick, data repair imei… Download: Firmware: Gretel_V4_G009_G1_V3.0.2_20150209.rar Size: 464 MB Link: Google Drive – Mega Tool: SPMultiPortFlashDownloadProject.rar Size: 4 MB Link: Google Drive – Mega Driver: USB VCOM Driver (binary)MT6572.rar Size: 12 KB Link: Google Drive – Mega Pass:

Xem chi tiết