Rom Hasee X50 TS MT6592 flashtool

Rom Hasee X50 TS MT6592 stock firmware flashtool fix treo logo , virus, mã bảo vệ, unbrick, fix lỗi phần mềm khác… Download: RomViet.com_Hasee-X50-TS.rar Pass: RomViet.Com998899 Xem thêm ver khác: Rom Gốc Hasee X50 TS Android 4.2.2 MT6592 Flashtool *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom […]

Xem chi tiết

Rom Hasee H45 MT6572 stock firmware Flashtool

Rom Hasee H45 MT6572 file stock firmware Flashtool unbrick cứu máy, fix treo logo, lỗi phần mềm… Download: HASEE_H45_MT6572_Flashtool.rar Size: 174 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của […]

Xem chi tiết

Rom Hasee H45 S MT6585 stock firmware Flashtool

Rom Hasee H45 S MTK6585 file stock firmware flashtool unbrick cứu máy, fix treo logo, lỗi phần mềm… Download: HASEE_H45_S_MT6582_Flashtool.rar Size: 250 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của […]

Xem chi tiết

Rom Hasee H45 T2 MT6582 stock firmware Flashtool

Rom Hasee H45 T2 MTK6582 file stock firmware flashtool unbrick cứu máy, fix treo logo, lỗi phần mềm… Download: Hasee_H45_T2.L1QT8.HQKJ3.Q.SSLKDM5.0125.V3.03.rar Size: 603 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của […]

Xem chi tiết

Rom Hasee HL9255508 MT6735 stock firmware Flashtool

Rom Hasee HL9255508 MTK6735 file stock firmware flashtool unbrick cứu máy, fix treo logo, lỗi phần mềm… Download: Hasee_HL9255508_MT6735_Flashtool.rar Size: 719 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của […]

Xem chi tiết

Rom gốc Hasee HL9916004 MT6795 flashtool

Rom Hasee HL9916004 MTK6795 file stock firmware flashtool unbrick cứu máy, fix treo logo, lỗi phần mềm… Download: Hasee_HL9916004_MT6795.rar Size: 751 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom […]

Xem chi tiết

Rom gốc Hasee X60 TS MT6592 flashtool

Rom Hasee X60 TS MTK6592 file stock firmware flashtool unbrick cứu máy, fix treo logo, lỗi phần mềm… Download: HASEE_X60_TS_MT6592_Flashtool.rar Size: 386 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của […]

Xem chi tiết

Rom gốc Hasee X50 TS Android 4.2.2 MT6592 flashtool

Rom gốc Hasee X50 TS Android 4.2.2 MT6592 file stock firmware flashtool unbrick cứu máy, fix treo logo, lỗi phần mềm… Download: MT6592_Hasee X50 TS_Android4.2.2_ 20140422-220821.rar Size: 407 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file […]

Xem chi tiết

Rom gốc Hasee E50 MT6582 flashtool treo logo ok

Rom gốc Hasee E50 MT6582 file stock firmware flashtool unbrick cứu máy, fix treo logo, lỗi phần mềm… Download: ROM_HASEE_E50_MT6582_Flashtool.rar Size: 289 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của […]

Xem chi tiết