Rom Himax Polymer 2 MT6582 stock firmware flashtool

Rom Himax Polymer 2 MT6582 stock firmware full file flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, diệt virus, treo logo ok. Download rom gốc Himax Polymer 2: HIMAX_Polymer2_L104.zip HIMAX_Polymer2_L105.zip *Hướng dẫn flash rom Himax MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và […]

Xem chi tiết

Rom Himax Polymer 2X MT6582 stock firmware flashtool

Rom Himax Polymer 2X MT6582 stock firmware full file flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, diệt virus, treo logo ok. Download rom gốc Himax Polymer 2X: HIMAX_Polymer_2X_L101.rar HIMAX-POLYMER-2X_L104.7z *Hướng dẫn flash rom Himax MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và […]

Xem chi tiết

Rom Himax Polymer Li 4.2.2 MT6582 stock firmware flashtool

Rom Himax Polymer Li 4.2.2 stock firmware full file flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, diệt virus, treo logo ok. Download rom gốc Himax Polymer Li: MT6582__YUSUN__Polymer-Li__Polymer-Li__4.2.2__AW839_POLY_V0_0_5.rar *Hướng dẫn flash rom Himax MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim […]

Xem chi tiết

Rom Himax Pure MT6577 stock firmware flashtool

Rom Himax Pure MT6577 stock firmware full file flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, diệt virus, treo logo ok. Download rom gốc Himax Pure MT6577: Final Software(Himax Pure).zip *Hướng dẫn flash rom Himax MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim […]

Xem chi tiết

Rom Himax Pure III MT6592 stock firmware flashtool

Rom Himax Pure III MT6592 stock firmware full file flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, diệt virus, treo logo ok. Download rom gốc Himax Pure III: GBW5705MX_0201_T5857.zip *Hướng dẫn flash rom Himax MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim […]

Xem chi tiết

Rom Himax Pure IIIS MT6735M stock firmware flashtool

Rom Himax Pure IIIS MT6735M stock firmware full file flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, diệt virus, treo logo ok. Download rom gốc Himax Pure IIIS: KAAL551_IDF_ID_EN_1.07.616(new).7z *Hướng dẫn flash rom Himax MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp […]

Xem chi tiết

Rom Himax Pure S MT6592 stock firmware flashtool

Rom Himax Pure S MT6592 stock firmware full file flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, diệt virus, treo logo ok. Download rom gốc Himax Pure S: RomViet.Com_Pure_S.rar *Hướng dẫn flash rom Himax MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim […]

Xem chi tiết

Rom Himax Zoom MT6592 stock firmware flashtool

Rom Himax Zoom MT6592 stock firmware full file flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, diệt virus, treo logo ok. Download rom gốc Himax Zoom: Zoom_STOCKROM_V_0201_5847.rar *Hướng dẫn flash rom Himax MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối […]

Xem chi tiết