File Combination Samsung A30 SM-A305YN

File Combination Samsung A30 SM-A305YN (Factory_SW). Download: COMBINATION_FAC_FA90_A305YNDVU1ASD2.rar | Mshare – AFH *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, downgrade, nó hoàn toàn không phải là file dạng mì ăn liền,…

Xem chi tiết

Rom stock Himax Pure IIIS MT6735M flash tool

Rom stock Himax Pure IIIS MT6735M flash tool cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu, repair imei,… Download Firmware: PURE-IIIS_MT6735M_KAAL551_IDF_ID_EN_1.07.616 Official.rar | Mshare – Mega PURE-IIIS_MT6735M_KAAL551_IDF_ID_EN_1.07.616(new) Official.rar | Mshare – Mega Tool: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất (Update)

Xem chi tiết

Rom stock Himax Pure 3 MT6592 flash tool

Rom stock Himax Pure 3 MT6592 flash tool cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu, repair imei,… Download Firmware: PURE-III_MT6592_0201_T5906 Official.rar | Mshare – Mega PURE-III_MT6592_0201_T8086 Official.rar | Mshare – Mega PURE-III_MT6592_GBW5705MX_0201_T5857 Official.rar | Mshare – Mega Tool: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất (Update)

Xem chi tiết

Rom stock Himax Pure MT6577 flash tool

Rom stock Himax Pure MT6577 flash tool cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu, repair imei,… Download Firmware: PURE_MT6577_Final Software Official.rar | Mshare – Mega PURE_MT6577_ICS STOCK ROM Official.rar | Mshare – Mega PURE_MT6577_rOS Official.rar | Mshare – Mega Tool: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất (Update)

Xem chi tiết

Rom stock Himax Polymer Li MT6582 flash tool

Rom stock Himax Polymer Li MT6582 flash tool cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu, repair imei,… Download Firmware: POLYMER-Li_MT6582_YUSUN_4.2.2_AW839_POLY_V0_0_5 CM2.rar | Mshare – Mega POLYMER-Li_MT6582_AW839_V0_0_8_DCC Official.rar | Mshare – Mega Tool: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất (Update)

Xem chi tiết