Rom Hotwav Venus X6 MTK6572 flashtool

Rom Hotwav Venus X6 MTK6572 file flash qua flashtool fix các lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick cứu máy… Download: Firmware: Hotwav_Venus_X6_MT6572.rar Size: 493 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: Hotwav_Venus_X5 -X6 _D958_HWD_QHD_X155_MT6572__B1V01.01B07.rar Size: 447 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất […]

Xem chi tiết

Rom Hotwav Venus X3 MTK6572 flashtool

Rom Hotwav Venus X3 MTK6572 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Hotwav Venus X3 MT6572.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với […]

Xem chi tiết

Rom Hotwav Venus X1 MTK6572 flashtool

Rom Hotwav Venus X1 MTK6572 file flash qua flashtool fix các lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick cứu máy, nvram repair imei… Download: Firmware: Hotwav_Venus_X1_MTK6572_Flashtool.rar Size: 463 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update)  Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện […]

Xem chi tiết

Rom Hotwav Venus X5 MTK6572 flashtool

Rom Hotwav Venus X5 MTK6572 file flash qua flashtool fix các lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick cứu máy… Download: Firmware: Hotwav_Venus_X5 -X6 _D958_HWD_QHD_X155_MT6572__B1V01.01B07.rar Size: 447 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update)  Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, […]

Xem chi tiết

Rom Hotwav Venus X8 Android 4.4.2 MTK6572 flashtool

Rom Hotwav Venus X8 Android 4.4.2 MTK6572 file flash qua flashtool fix các lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick cứu máy… Download: Firmware: Hotwav_Venus_X8_ALPS.KK1.MP6.V1_Android_4.4.2.rar Size: 518 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update)  Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, […]

Xem chi tiết

Rom Hotwav Venus X3 MT6572 Flashtool

Rom Hotwav Venus X3 MT6572 file flash qua flashtool fix các lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick cứu máy… Download: Firmware: Hotwav_Venus_X3_ALPS.KK1.MP6.V1_Android_4.4.2.rar Size: 486 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update)  Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin […]

Xem chi tiết