Rom Hotwav Venus R8 Android 6.0 file pac

Rom Hotwav Venus R8 Android 6.0 file pac flash bằng tool. Xóa mã bảo vệ, fix lỗi phần mềm, treo logo, virus… File Info: Created by Infinity-Box (c) Chinese Miracle II (c) 2016 Device Brand : HOTWAV Device Model : sp7731c_c7367_fwvga Device CPU : sp7731ceb Device IntName : sp7731c_c7367_fwvga_oversea Device Version : 6.0 Device Compile : […]

Xem chi tiết

Rom Hotwav Venus X15 SC77xx 2 sim file pac

Rom Hotwav Venus X15 SC77xx 2 sim file pac stock fix lỗi phần mềm , treo logo , mã bảo vệ , diệt virus… Download: Firmware: Hotwav_X15_2SIM_64_4_B1_A5.rar T13_HOTWAV_X165_USER_2SIM_64+4_B1_A5_201608132149.pac Size: 613 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: ResearchDownload Tool – Cộng Cụ Flash Rom Chip Spreadtrum File Pac

Xem chi tiết

Rom Hotwav Venus R12 Android 6.0 flash by tool ok

Rom Hotwav Venus R12 Android 6.0 flash by tool ok, fix mã bào vệ, treo logo, lỗi phần mềm khác… Download: RomViet.Com_CSTool_spd_7731C_EMMC_HOTWAV_Venus_R12_Android6.0_C7367_HWD_R12_YNHotwav_324_QHD_NOGPS_B1_V01.01.B02_20171026_190945.rar *Xem thêm: ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum file pac

Xem chi tiết

Rom Hotwav Venus X3 MT6572 Flashtool

Rom Hotwav Venus X3 MT6572 file flash qua flashtool fix các lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick cứu máy… Download: Firmware: Hotwav_Venus_X3_ALPS.KK1.MP6.V1_Android_4.4.2.rar Size: 486 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update)  Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin […]

Xem chi tiết

Rom Hotwav Cosmos V5 MT6580 flashtool

Rom Hotwav Cosmos V5 MT6580 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Hotwav Cosmos V5.zip Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện […]

Xem chi tiết

Rom Hotwav Venus X8 Android 4.4.2 MTK6572 flashtool

Rom Hotwav Venus X8 Android 4.4.2 MTK6572 file flash qua flashtool fix các lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick cứu máy… Download: Firmware: Hotwav_Venus_X8_ALPS.KK1.MP6.V1_Android_4.4.2.rar Size: 518 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update)  Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, […]

Xem chi tiết

Rom Hotwav Venus X5 MTK6572 flashtool

Rom Hotwav Venus X5 MTK6572 file flash qua flashtool fix các lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick cứu máy… Download: Firmware: Hotwav_Venus_X5 -X6 _D958_HWD_QHD_X155_MT6572__B1V01.01B07.rar Size: 447 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update)  Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, […]

Xem chi tiết

Rom Hotwav Venus X2 Android 4.4.2 MTK6572 flashtool

Rom Hotwav Venus X2 D985 MTK6572 file flash qua flashtool fix các lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick cứu máy… File Info: Created by Infinity-Box (c) Chinese Miracle II (c) 2016 Device Brand : HOTWAV Device Model : d958 Device CPU : MT6572 Device IntName : d958 Device Version : 4.4.2 Device Compile : 1/22/2016 […]

Xem chi tiết

Rom Hotwav Hero S7 MT6582 flashtool

Rom Hotwav Hero S7 MTK6582 file flash qua flashtool fix các lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick cứu máy… Download: Firmware: Hotwav_Hero_S7_MT6582_Flashtool.rar Size: 562 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update)  Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin […]

Xem chi tiết

Rom Hotwav Cosmos V2 D8050 Android 5.1 MT6580 flashtool

Rom Hotwav Cosmos V2 D8050 Android 5.1 MTk6580 file flash qua flashtool fix các lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick cứu máy… File Info: Created by Infinity-Box (c) Chinese Miracle II (c) 2016 Device Brand : HOTWAV Device Model : d8050 Device CPU : MT6580 Device IntName : full_d8050 Device Version : 5.1 Device […]

Xem chi tiết

Rom Hotwav Cosmos V811 Android 4.4.2 MT6582 flashtool

Rom Hotwav Cosmos V811 Android 4.4.2 MTK6582 file flash qua flashtool fix các lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick cứu máy… File Info: Created by Infinity-Box (c) Chinese Miracle II (c) 2016 Device Brand : Cosmos V811 Device Model : Cosmos_V811 Device CPU : MT6582 Device IntName : Cosmos V811 Device Version : 4.4.2 Device […]

Xem chi tiết

Rom Hotwav Cosmos V4 SC7731 2 sim file pac

Rom Hotwav Cosmos V4 SC7731 2 sim file pac flash bằng tool. Xóa mã bảo vệ, fix lỗi phần mềm, treo logo, virus… Download: Firmware: Hotwav_V4_2SIM_64_8_1_5_A5_QHD_20160405_1900.rar Size: 625 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: ResearchDownload Tool – Cộng Cụ Flash Rom Chip Spreadtrum File Pac

Xem chi tiết

Rom Hotwav Venus X1 MTK6572 flashtool

Rom Hotwav Venus X1 MTK6572 file flash qua flashtool fix các lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick cứu máy, nvram repair imei… Download: Firmware: Hotwav_Venus_X1_MTK6572_Flashtool.rar Size: 463 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update)  Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện […]

Xem chi tiết