Rom stock HTC Desire 526G MT6582 flashtool

Rom stock HTC Desire 526G MT6582 file flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download Firmware: HTC_Desire_526G_MT6582_1.01.707.1_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH HTC_Desire_526G_MT6582_Europe_1.00.401.1_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH *Tool: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download […]

Xem chi tiết

Rom stock HTC Desire 516 Dual SIM MT6582 Flashtool

Rom stock HTC Desire 516 Dual SIM MT6582 file flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download Firmware: HTC_Desire_516_Dual_SIM_MT6582_M003_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH *Tool: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim […]

Xem chi tiết

Rom stock HTC Desire 500 MT6572 flashtool

Rom stock HTC Desire 500 MT6572 file flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download Firmware: HTC_Desire_500_MT6572_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH *Tool: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp […]

Xem chi tiết

Rom stock HTC Desire 320 MT6582 flashtool

Rom stock HTC Desire 320 MT6582 file flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download Firmware: HTC_Desire_320_MT6582_V01_Europe_1.00.401.3_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH HTC_Desire_320_V01_U_K44_SENSE53_HTC_Europe_MT6582.rar | Mshare – AFH *Tool: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và […]

Xem chi tiết

Rom stock HTC Desire 310 (1SIM) MT6582 unbrick cứu máy

Rom stock HTC Desire 310 (1SIM) MT6582 file flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download Firmware: HTC_Desire_310_Single_SIM_MT6582_Europe_1.00.401.14_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH *Tool: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp […]

Xem chi tiết

Rom HTC Desire 210 MT6572 unbrick cứu máy

Rom HTC Desire 210 MT6572 file flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download Firmware: HTC_Desire_210_MT6572_Asia_India_1.00.720.018_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH HTC_Desire_210_Dual_SIM_MT6572_Eroupe_1.00.411.014_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH *Tool: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và […]

Xem chi tiết

Rom stock HTC D816W MT6582 unbrick cứu máy

Rom stock HTC D816W MT6582 file flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download Firmware: HTC_D816W_MT6582_V2.10_4.4.2_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH *Tool: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối […]

Xem chi tiết

Rom stock HTC 6262Q MT6572 unbrick cứu máy

Rom stock HTC 6262Q MT6572  file flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download Firmware: HTC_D626Q_1.52.709.1_MT6752_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH *Tool: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết […]

Xem chi tiết

Rom stock HTC 820S Dual Sim MT6572 flashtool

Rom stock HTC 820S Dual Sim MT6572 file flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download Firmware: HTC_820S_MT6752_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH HTC_Desire_820S_Dual_SIM_D820TS_V1.22.707.3_MT6752_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH *Tool: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm […]

Xem chi tiết

Rom stock HTC HTC 820G+ MT8592 flashtool

Rom stock HTC HTC 820G MT8592 file flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download Firmware: HTC_820G_MT6592__StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH *Tool: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết […]

Xem chi tiết

Rom HTC Desire D310W MT6582 flashtool

Rom HTC Desire D310W MTK6582 file stock flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download: Firmware: HTC-D310W.rar Size: 404 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của […]

Xem chi tiết

Rom HTC Desire 320 MT6582 flashtool

Rom HTC Desire 320 MTK6582 file stock flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download: Firmware: HTC Desire 320_V01_U_K44_SENSE53_htc_europe_1.00.401.3.rar Size: 651 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn […]

Xem chi tiết

Rom HTC Desire 210 Dual Sim MT6572 flashtool

Rom HTC Desire 210 Dual Sim MT6572 file stock flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download: Firmware: HTC Desire 210 dual sim MT6572_V0_DUG_JB422_SENSE51_HTC_Eroupe_1.00.411.014.rar Size: 507 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin […]

Xem chi tiết

Rom HTC Desire 820S quốc tế (Asia) MT6752 flashtool

Rom HTC Desire 820S quốc tế (Asia) MTK6752 file stock flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download: Firmware: HTC 820S_PGZ10000_A50ML_DTUL_K44_SENSE53_htc_asia_wwe_1.10.707.002.rar Size: 957 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading […]

Xem chi tiết

Rom gốc HTC Desire 626G MT6592 flashtool

Rom HTC Desire 626G MT6592 file stock flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download: Firmware: HTC 626 626G 626PH_0PM1100_A32MG_DUG_K44_SENSE53_htc_asia_1.03.707.1_Radio_MOLY_WR8_W1315_MD_WG_MP_V62_P4_release.rar Size: 791 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading […]

Xem chi tiết

Rom HTC Desire 620H MT6592 flashtool

Rom HTC Desire 620H MTK6592 file stock flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data ap bp repair imei… Download: Firmware: HTC 620G 620H LWDMC25.2.10.3.2T23A1219_M581.rar Size: 766 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe […]

Xem chi tiết

Rom HTC D820TS MT6752 flashtool

Rom HTC D820TS MT6752 file stock flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick… Download: Firmware: D820TS_MT6752_Flashtool.rar Size: 563 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download […]

Xem chi tiết