Rom Huawei Y635-L03 stock firmware

Rom Huawei Y635-L03  file stock firmware up qua thẻ nhớ thông qua recovery hoặc trực tiếp qua máy, fix lỗi phần mềm, treo logo…. Download: Firmware: Y635-L03_V100R001CANC113B130_Firmware_Canada_Wind_05012WXS.rar Size: 986 MB Link: Google Drive – Mega Hướng dẫn flash rom Huawei qua thẻ nhớ: – Chuẩn bị 1 thẻ nhớ, tốt nhất là dung lượng 4G trở […]

Xem chi tiết

Rom Huawei Y625-U32 stock firmware

Rom Huawei Y625-U32 file stock firmware up qua thẻ nhớ thông qua recovery hoặc trực tiếp qua máy, fix lỗi phần mềm, treo logo…. Download: Firmware: Y625-U32_U32V100R001C328B104.rar Size: 691 MB Link: Google Drive – Mega Hướng dẫn flash rom Huawei qua thẻ nhớ: – Chuẩn bị 1 thẻ nhớ, tốt nhất là dung lượng 4G trở lên. […]

Xem chi tiết

Rom gốc Huawei Y536-A1 Android 4.4.3

Rom Huawei Y536-A1 Android 4.4.3 file stock firmware up qua thẻ nhớ thông qua recovery hoặc trực tiếp qua máy, fix lỗi phần mềm, treo logo…. Download: Firmware: Y536-A1_V100R001C654B269_Firmware_Canada_Rogers_Android 4.4.3_EMUI 2.3_05012QJG.rar Size: 502 MB Link: Google Drive – Mega Hướng dẫn flash rom Huawei qua thẻ nhớ: – Chuẩn bị 1 thẻ nhớ, tốt nhất là dung […]

Xem chi tiết

Rom gốc Huawei Y530-U051 Android 4.3

Rom Huawei Y530-U051 Android 4.3 file stock firmware up qua thẻ nhớ thông qua recovery hoặc trực tiếp qua máy, fix lỗi phần mềm, treo logo…. Download: Firmware: Y530-U051_Firmware_V100R001C582B192_English_Others_4.3 JB_EMUI 1.6 Lite.rar Size: 598 MB Link: Google Drive – Mega Hướng dẫn flash rom Huawei qua thẻ nhớ: – Chuẩn bị 1 thẻ nhớ, tốt nhất là […]

Xem chi tiết

Rom gốc Huawei Ascend Y336-A1 Android 4.3

Rom Huawei Ascend Y336-A1 Android 4.3 file stock firmware up qua thẻ nhớ thông qua recovery hoặc trực tiếp qua máy, fix lỗi phần mềm, treo logo…. Download: Firmware: Y336-A1_Firmware_V100R001C113B139_English_Canada-Wind_Android 4.3_EMUI 1.6.rar Size: 586 MB Link: Google Drive – Mega Hướng dẫn flash rom Huawei qua thẻ nhớ: – Chuẩn bị 1 thẻ nhớ, tốt nhất là […]

Xem chi tiết

Rom gốc Huawei Ascend Y300-0151 Android 4.1.1

Rom Huawei Ascend Y300-0151 Android 4.1.1 file stock firmware up qua thẻ nhớ thông qua recovery hoặc trực tiếp qua máy, fix lỗi phần mềm, treo logo…. Download: Firmware: Y300-0151_Firmware_V100R001C96B198_English_MTS_Android 4.1.1_EMUI 1.0.rar Size: 510 MB Link: Google Drive – Mega Hướng dẫn flash rom Huawei qua thẻ nhớ: – Chuẩn bị 1 thẻ nhớ, tốt nhất là […]

Xem chi tiết

Rom gốc Huawei P8 Lite ALE-L04 Android 4.4.4

Rom Huawei P8 Lite ALE-L04 Android 4.4.4 file stock firmware up qua thẻ nhớ thông qua recovery hoặc trực tiếp qua máy, fix lỗi phần mềm, treo logo…. Download: Firmware: P8 Lite_ALE-L04_V100R001C578B131_Firmware_Canada_Channel-Others_Android_4.4.4_EMUI_3.0_05013DFB.rar Size: 971 MB Link: Google Drive – Mega Hướng dẫn flash rom Huawei qua thẻ nhớ: – Chuẩn bị 1 thẻ nhớ, tốt nhất […]

Xem chi tiết

Rom gốc Huawei Ascend P6 EDGE-U00 Android 4.2

Rom Huawei Ascend P6 EDGE-U00 Android 4.2 file stock firmware up qua thẻ nhớ thông qua recovery hoặc trực tiếp qua máy, fix lỗi phần mềm, treo logo…. Download: Firmware: P6_U06_EDGE-U00_Firmware_V100R001C00B116_English_Android 4.2_Emtion UI_Canada-Wind.rar Size: 979 MB Link: Google Drive – Mega Hướng dẫn flash rom Huawei qua thẻ nhớ: – Chuẩn bị 1 thẻ nhớ, tốt nhất […]

Xem chi tiết

Rom gốc Huawei Ascend Mate2 MT2-L03

Rom Huawei Ascend Mate2 MT2-L03 file stock firmware up qua thẻ nhớ thông qua recovery hoặc trực tiếp qua máy, fix lỗi phần mềm, treo logo…. Download: Firmware: HUAWEI_Y6_SCL-L04_Firmware_C654B130_English_Canada_Rogers.rar Size: 558 MB Link: Google Drive – Mega Hướng dẫn flash rom Huawei qua thẻ nhớ: – Chuẩn bị 1 thẻ nhớ, tốt nhất là dung lượng 4G […]

Xem chi tiết

Rom Huawei Y6 SCL-L04 stock firmware

Rom Huawei Y6 SCL-L04 file stock firmware up qua thẻ nhớ thông qua recovery hoặc trực tiếp qua máy, fix lỗi phần mềm, treo logo…. Download: Firmware: HUAWEI_Y6_SCL-L04_Firmware_C654B130_English_Canada_Rogers.rar Size: 916 MB Link: Google Drive – Mega Hướng dẫn flash rom Huawei qua thẻ nhớ: – Chuẩn bị 1 thẻ nhớ, tốt nhất là dung lượng 4G trở […]

Xem chi tiết

Rom Huawei Y3II LUA-U22 stock firmware

Rom Huawei Y3II LUA-U22 file stock firmware up qua thẻ nhớ thông qua recovery hoặc trực tiếp qua máy, fix lỗi phần mềm, treo logo…. Download: Firmware: HUAWEI_Y3II_Firmware_LUA-U22_C567B010.rar Size: 1 GB Link: Google Drive – Mega Hướng dẫn flash rom Huawei qua thẻ nhớ: – Chuẩn bị 1 thẻ nhớ, tốt nhất là dung lượng 4G trở […]

Xem chi tiết

Rom gốc Huawei GR5 KII-L0 Android 6.0.1

Rom Huawei GR5 KII-L0 Android 6.0.1 file stock firmware up qua thẻ nhớ thông qua recovery hoặc trực tiếp qua máy, fix lỗi phần mềm, treo logo…. Download: Firmware: Huawei_GR5_Firmware_KII-L05_Android 6.0.1_EMUI 4.0_C654B330_Canada_Rogers.rar Size: 1.5 GB Link: Google Drive – Mega Hướng dẫn flash rom Huawei qua thẻ nhớ: – Chuẩn bị 1 thẻ nhớ, tốt nhất là […]

Xem chi tiết

Rom gốc Huawei G7 G760-L03 Android 4.4.4

Rom Huawei G7 G760-L03 Android 4.4.4 file stock firmware up qua thẻ nhớ thông qua recovery hoặc trực tiếp qua máy, fix lỗi phần mềm, treo logo…. Download: Firmware: HUAWEI_G7_G760-L03_Firmware_Andriod 4.4.4_EMUI_3.0_V100R001C119B261_Canada.rar Size: 985 MB Link: Google Drive – Mega Hướng dẫn flash rom Huawei qua thẻ nhớ: – Chuẩn bị 1 thẻ nhớ, tốt nhất là dung […]

Xem chi tiết

Rom Huawei Ascend G6-U10 stock firmware

Rom Huawei Ascend G6-U10 file stock firmware up qua thẻ nhớ thông qua recovery hoặc trực tiếp qua máy, fix lỗi phần mềm, treo logo…. Download: Firmware: Huawei_Ascend_G6-U10 V100R001C900B135CUSTC428D002_Firmware_Cambodia_Nepal_India_Viet Nam_Thailand_Channel-Others_4.3 JB_EMUI 2.0 LIte_05012FXG.rar Size: 569 MB Link: Google Drive – Mega Hướng dẫn flash rom Huawei qua thẻ nhớ: – Chuẩn bị 1 thẻ nhớ, tốt […]

Xem chi tiết

Rom Huawei Y5II stock firmware

Rom Huawei Y5II file stock firmware up qua thẻ nhớ thông qua recovery hoặc trực tiếp qua máy, fix lỗi phần mềm, treo logo…. Download: Firmware: HUAWEI_Y5II_Firmware_CUN-U29_C578B124.rar Size: 1 GB Link: Google Drive – Mega Hướng dẫn flash rom Huawei qua thẻ nhớ: – Chuẩn bị 1 thẻ nhớ, tốt nhất là dung lượng 4G trở lên. […]

Xem chi tiết

Rom Huawei Ascend Mate stock firmware

Rom Huawei Ascend Mate file stock firmware up qua thẻ nhớ thông qua recovery hoặc trực tiếp qua máy, fix lỗi phần mềm, treo logo…. Download: Firmware: Ascend Mate_Firmware_MT1-U06_V100R001C00B223_English_Android 4.1_Emotion UI_Canada-Wind.rar Size: 959 MB Link: Google Drive – Mega Hướng dẫn flash rom Huawei qua thẻ nhớ: – Chuẩn bị 1 thẻ nhớ, tốt nhất […]

Xem chi tiết

Rom Huawei Y5II CUN-U29 android 5.1 Bypass FRP

Rom Huawei Y5II CUN-U29 android 5.1 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, unbrick cứu máy, bypass account google, treo logo,… Download: Huawei_CUN-U29_MT6582_C567B134_5.1.rar Pass: File Info: PRELOADER version: MTK_BLOADER_INFO_v12 name: preloader_hq6582_we_b1b_l1.bin CPU: MT6582 CUSTOM NAME: CUST Flash style: EMMC Flash definitions in preloader: 9 [1]Type: MCP(eMMC+DDR3) CID: 150100464E31324D42 [2]Type: MCP(eMMC+DDR3) CID: 90014A483847316505 [3]Type: MCP(eMMC+DDR3) CID: […]

Xem chi tiết