Rom Infinix Note 4 (X572) unbrick

Rom Infinix Note 4 (X572) unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: phonefactory_X572-H5312AD-O-180810V157.rar | Mshare – AFH phonefactory_X572-H5312CE-O-180810V129.rar | Mshare – AFH phonefactory_X572-H5312E-O-ID-SKD-180810V88.rar | Mshare – AFH phonefactory_X572-H5312E-O-IN-180810V72.rar | Mshare – AFH Tool: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất

Xem chi tiết

Rom Infinix Note 5 (X604) unbrick cứu máy

Rom Infinix Note 5 (X604) unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: PhoneFactory_X604-H633H-O-181218V259.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X604-H633IJL-O-181218V248.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X604-H633J-O-IN-181218V228.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X604-H633L-O-IN-181218V228.rar | Mshare – AFH Tool: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất

Xem chi tiết

Rom Infinix Hot 5 (X559) unbrick cứu máy

Rom Infinix Hot 5 (X559) unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: PhoneFactory_X559-H8015AB-N-181207V155.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X559-H8015AB-N-190227V158.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X559-H8015C-N-181207V145.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X559-H8015C-N-190226V148.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X559-H8015E-N-181207V21.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X559-H8015E-N-190227V24.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X559-H8015F-N-MA-190108V35.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X559-H8015F-N-MA-190227V40.rar | Mshare […]

Xem chi tiết

Rom Infinix Joypad 10 X1000 MT6589 flash tool

Rom Infinix Joypad 10 X1000 MT6589 flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: X1000_MT6589_P6001_20140108 Official.rar | Mshare – AFH *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng […]

Xem chi tiết

Rom Infinix JoyPad 8S X801 MT6589 flash tool

Rom Infinix JoyPad 8S X801 MT6589 flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: X801_MT6589_A2200_V2.0.7_20140523 Official.rar | Mshare – AFH *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng […]

Xem chi tiết