Rom Infinix X503 MT6572 stock firmware flashtool

Rom Infinix X503 MT6572 stock firmware flash qua flashtool , fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download rom gốc Infinix X503: Infinix-X503.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số […]

Xem chi tiết

Rom Infinix X506 MT6592 stock firmware flashtool

Rom Infinix X506 MT6592 stock firmware flash qua flashtool , fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download rom gốc Infinix X506: X506-J608-L-20151019.rar *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số […]

Xem chi tiết

Rom Infinix X507 MT6582 stock firmware flashtool

Rom Infinix X507 MT6582 stock firmware flash qua flashtool , fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download rom gốc Infinix X507: X507-D5120-L-20150923.7z *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số […]

Xem chi tiết

Rom Infinix X509 MT6753 stock firmware flashtool

Rom Infinix X509 MT6753 stock firmware flash qua flashtool , fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download rom gốc Infinix X509: X509-J5808-L-20150703.rar *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số […]

Xem chi tiết

Rom Infinix X510 MT6580 stock firmware flashtool

Rom Infinix X510 MT6580 stock firmware flash qua flashtool , fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download rom gốc Infinix X510: X510-D5110-L-20150805.rar X510-D5110-Androidone-20150824.rar *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một […]

Xem chi tiết

Rom Infinix X551 MT6592 stock firmware flashtool

Rom Infinix X551 MT6592 stock firmware flash qua flashtool , fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download rom gốc Infinix X551: Infinix X551.7z X551-G808-B1-KK-28A-IN-GMS-20150528.zip X551-G808-BC-L-20151023.rar X551-G808-BC-L-20151106.rar *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với […]

Xem chi tiết

Rom Infinix X552 MT6795 stock firmware flashtool

Rom Infinix X552 MT6795 stock firmware flash qua flashtool , fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download rom gốc Infinix X552: X552-H952-A1-L-20151207.7z *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số […]

Xem chi tiết