Rom Infinix Joypad 10 X1000 MT6589 flash tool

Rom Infinix Joypad 10 X1000 MT6589 flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: X1000_MT6589_P6001_20140108 Official.rar | Mshare – AFH *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng […]

Xem chi tiết

Rom Infinix JoyPad 8S X801 MT6589 flash tool

Rom Infinix JoyPad 8S X801 MT6589 flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: X801_MT6589_A2200_V2.0.7_20140523 Official.rar | Mshare – AFH *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng […]

Xem chi tiết

Rom stock Infinix Joypad 8 X800 MT6577 flash tool

Rom stock Infinix Joypad 8 X800 MT6577 flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: X800_MT6577_X-800YG201304-026&YG201304-033 Official.rar | Mshare – AFH *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số […]

Xem chi tiết

Rom stock Infinix Zero 4 Plus X602 MT6797 flash tool

Rom stock Infinix Zero 4 Plus X602 MT6797 flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: X602_MT6797_H972AC_7.0_V29_170518.rar | Mshare – AFH X602_MT6797_H972A1_6.0_V119_161115.rar | Mshare – AFH X602_MT6797_H972A1C1_6.0_V149_161213.rar | Mshare – AFH *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm […]

Xem chi tiết

Rom Infinix Note 3 Pro X601 MT6753 flash tool

Rom Infinix Note 3 Pro X601 MT6753 flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: X601_MT6753_H537A1_6.0_V10_160715.rar | Mshare – AFH X601_MT6753_H537A1_6.0_V73_161009.rar | Mshare – AFH X601_MT6753_H537A1_6.0_V106_161229.rar | Mshare – AFH X601_MT6753_H537A1_7.0_TEST_V48_170120.rar | Mshare – AFH X601_MT6753_H537A1_7.0_V87_170327.rar | Mshare – AFH X601_MT6753_H536A1_6.0_160607.rar | Mshare – AFH X601_MT6753_H536A1_6.0_V18_160715.rar | Mshare – AFH X601_MT6753_H536A1_6.0_V108_161214.rar […]

Xem chi tiết

Rom stock Infinix Note 2 X600 MT6753 flash tool

Rom stock Infinix Note 2 X600 MT6753 flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: X600_MT6753_H533_B1_LL_20151214 Official.rar | Mshare – AFH X600_MT6753_H533_A1_LL_20151214 Official.rar | Mshare – AFH *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp […]

Xem chi tiết

Rom Infinix Alpha X570 MT6589 flash tool

Rom Infinix Alpha X570 MT6589 flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: X570_MT6589 Backup.rar | Mshare – AFH *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt […]

Xem chi tiết

Rom Infinix Hot 4 X557 MT6580 flash tool

Rom Infinix Hot 4 X557 MT6580 flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: X557-H807B1E1-M-170418V169.rar | Mshare – AFH X557-H807C1-M-170110V74.rar | Mshare – AFH X557-H807F1G1-M-170110V156.rar | Mshare – AFH X557_MT6580_H807AD_7.0_V44_170512.rar | Mshare – AFH X557_MT6580_H807B1_6.0_V68_160902.rar | Mshare – AFH X557_MT6580_H807B1E1_6.0_V147_161213.rar | Mshare – AFH X557_MT6580_H807B1E1_6.0_V151_170110.rar | Mshare – AFH X557_MT6580_H807BE_6.0_V173_170524.rar | […]

Xem chi tiết

Rom Infinix Hot 4 Pro X556 MT6737M flash tool

Rom Infinix Hot 4 Pro X556 MT6737M flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: X556_MT6737M_H371A_6.0_V161_170524.rar | Mshare – AFH X556_MT6737M_H371A1_6.0_V70_160906.rar | Mshare – AFH X556_7.0_V33_170517_OTA.rar | Mshare – AFH *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download […]

Xem chi tiết

Rom Infinix Hot 3 X554 MT6580 flash tool

Rom Infinix Hot 3 X554 MT6580 flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: X554_MT6580_W90918_A1_LL_20160407 Official.rar | Mshare – AFH *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số […]

Xem chi tiết

Rom Infinix Zero 3 X552 MT6795 Flash tool

Rom Infinix Zero 3 X552 MT6795 Flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: X552_MT6795_H952_A1_LL_20151207 Official.rar | Mshare – AFH *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng […]

Xem chi tiết

Rom Infinix Hot Note X551 MT6592 flash tool

Rom Infinix Hot Note X551 MT6592 flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: X551_PRO_MT6592 Backup.rar | Mshare – AFH X551_MT6592_G808_BC_LL_20151106 Official.rar | Mshare – AFH X551_MT6592_G808_B1_KK_28A_IN_GMS_20150528 Official.rar | Mshare – AFH X551_MT6592_G808_BC_LL_20151023 Official.rar | Mshare – AFH *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe […]

Xem chi tiết

Rom Infinix Hot S X521 Android 6.0 MT6753 flash tool

Rom Infinix Hot S X521 Android 6.0 MT6753 flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: X521_MT6753_J5088C1_6.0_161010V98.rar | Mshare – AFH *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số […]

Xem chi tiết

Rom Infinix Zero 2 X509 MT6753 flash tool

Rom Infinix Zero 2 X509 MT6753 flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: X509_MT6753_J5808_LL_20150703 Official.rar | Mshare – AFH *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng […]

Xem chi tiết

Rom Infinix Hot X507 MT6582 flash tool

Rom Infinix Hot X507 MT6582 flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: X507_MT6582_D5120_LL_20150923 Official.rar | Mshare – AFH *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt […]

Xem chi tiết

Rom Infinix Zero X506 MT6592 flash tool

Rom Infinix Zero X506 MT6592 flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: X506_MT6592_J608_LL_20151019 Official.rar | Mshare – AFH *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt […]

Xem chi tiết

Rom Infinix Surf Bravo X503 MT6572 flash tool

Rom Infinix Surf Bravo X503 MT6572 flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: X503_MT6572_l3378 Official.rar | Mshare – AFH *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng […]

Xem chi tiết

Rom Infinix Alpha Marvel X502 MT6589 flash tool

Rom Infinix Alpha Marvel X502 MT6589 flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: X502_MT6589_J660_20130922 Official.rar | Mshare – AFH *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng […]

Xem chi tiết