Rom Infinix Hot 2 (X510) unbrick

Rom Infinix Hot 2 (X510) unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: X510-D5110-Androidone-20150824.rar | Mshare – AFH X510-D5110-Androidone-20151208.rar | Mshare – AFH X510-D5110-L-20150805.rar | Mshare – AFH X510-D5116-L-20151208.rar | Mshare – AFH Tool: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất

Xem chi tiết

Rom Infinix Zero 4 (X555) unbrick

Rom Infinix Zero 4 (X555) unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: X555-H538A-N-170521V167.rar | Mshare – AFH X555-H538A1-M-170302V225.rar | Mshare – AFH X555-H538A1-M-ID-SKD-170212V12.rar | Mshare – AFH X555-H538B1-M-170302V214.rar | Mshare – AFH Tool: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất

Xem chi tiết

Rom Infinix Note 4 (X572) unbrick

Rom Infinix Note 4 (X572) unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: phonefactory_X572-H5312AD-O-180810V157.rar | Mshare – AFH phonefactory_X572-H5312CE-O-180810V129.rar | Mshare – AFH phonefactory_X572-H5312E-O-ID-SKD-180810V88.rar | Mshare – AFH phonefactory_X572-H5312E-O-IN-180810V72.rar | Mshare – AFH Tool: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất

Xem chi tiết

Rom Infinix Note 4 Pro (X571) unbrick

Rom Infinix Note 4 Pro (X571) unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: phonefactory_X571-H5311A-O-180530V163.rar | Mshare – AFH phonefactory_X571-H5311A-O-180803V201.rar | Mshare – AFH phonefactory_X571-H5311B-N-180803V274.rar | Mshare – AFH Tool: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất

Xem chi tiết

Rom Infinix Hot 7 (X624) unbrick

Rom Infinix Hot 7 (X624) unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: PhoneFactory_X624-H8026CDE-GO-190111V196.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X624-H8026CDE-GO-190201V207.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X624B-H8026IJK-O-190201V201.rar | Mshare – AFH Tool: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất

Xem chi tiết

Rom Infinix Note 5 Stylus X605 unbrick

Rom Infinix Note 5 Stylus X605 unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: PhoneFactory_X605-H632AD-O-181217V285.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X605-H632C-O-IN-181217V170.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X605-H632CE-O-181217V106.rar | Mshare – AFH Tool: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất

Xem chi tiết

Rom Infinix Note 5 (X604) unbrick cứu máy

Rom Infinix Note 5 (X604) unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: PhoneFactory_X604-H633H-O-181218V259.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X604-H633IJL-O-181218V248.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X604-H633J-O-IN-181218V228.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X604-H633L-O-IN-181218V228.rar | Mshare – AFH Tool: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất

Xem chi tiết

Rom Infinix Zero 5 (X603) unbrick

Rom Infinix Zero 5 (X603) unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: PhoneFactory_X603-H575A-N-190123V310.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X603-H575A-N-ID-SKD-190109V30.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X603-H575B-N-190123V116.rar | Mshare – AFH Tool: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất

Xem chi tiết

Rom Infinix Hot 5 (X559) unbrick cứu máy

Rom Infinix Hot 5 (X559) unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: PhoneFactory_X559-H8015AB-N-181207V155.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X559-H8015AB-N-190227V158.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X559-H8015C-N-181207V145.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X559-H8015C-N-190226V148.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X559-H8015E-N-181207V21.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X559-H8015E-N-190227V24.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X559-H8015F-N-MA-190108V35.rar | Mshare – AFH PhoneFactory_X559-H8015F-N-MA-190227V40.rar | Mshare […]

Xem chi tiết

Rom Infinix Joypad 10 X1000 MT6589 flash tool

Rom Infinix Joypad 10 X1000 MT6589 flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: X1000_MT6589_P6001_20140108 Official.rar | Mshare – AFH *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng […]

Xem chi tiết

Rom Infinix JoyPad 8S X801 MT6589 flash tool

Rom Infinix JoyPad 8S X801 MT6589 flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick… Download: X801_MT6589_A2200_V2.0.7_20140523 Official.rar | Mshare – AFH *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng […]

Xem chi tiết