Rom i-Style 710 stock firmware flashtool

Rom i-Style 710 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: rom goc i-style 710.rar *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt […]

Xem chi tiết

Rom i-Style 2.7 stock firmware flashtool

Rom i-Style 2.7 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: rom i-Style 2.7.rar *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải […]

Xem chi tiết

Rom i-Style 8 stock firmware flashtool

Rom i-Style 8 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: rom goc i-Style 8.rar *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải […]

Xem chi tiết

Rom i-Style 7.1 stock firmware flashtool

Rom i-Style 7.1 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: rom i-Style 7.1.rar *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải […]

Xem chi tiết

Rom i-Style 4 stock firmware

Rom i-Style 4 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: rom i-Style 4.rar *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải […]

Xem chi tiết