Rom TP-LINK C5L Stock Firmware Unbrick

Rom TP-LINK C5L Stock Firmware fix các lỗi phần mềm, treo logo, virus, unbrick cứu máy… Download: Firmware: TP601A_H10S104D01B20160919R1031.rar Size: 692 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: TP-LINK C5L_TP601A_H10S100D01B20160316R1023_UFI.rar Size: 641 MB Link: Google Drive  Firmware: TP601B_H10S103D02B20160919R1021.rar Size: 692 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: TP601C_H10S103D03B20160919R1020.rar Size: 692 MB Link: Google Drive – Mega Pass:

Xem chi tiết

Tổng hợp Rom stock Sony file FTF flashtool

Tổng hợp Rom stock Sony file FTF flashtool. Bấm Ctrl + F nhập mã model để tìm. Firmware: C1504_11.3.A.2.33_R8E_Latin America Generic_1270-4326.ftf | Mshare – Google Drive Firmware: C1604_11.3.A.3.1_R3E_US Generic_1269-0380.ftf | Mshare – Google Drive Firmware: C1905_15.4.A.1.9_R3C_UK Generic_1274-5523.ftf | Mshare – Google Drive Firmware: C2004_15.5.A.1.5_R1C_US Generic_1276-0081.ftf | Mshare – Google Drive Firmware: C2104_15.3.A.1.17_R4B_India Generic_1272-2375.ftf | Mshare […]

Xem chi tiết

Rom stock ALDO S8 Android 5.1 file pac

Rom stock ALDO S8 Android 5.1 file pac cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, repair imei,… Download Firmware: ALDO_AS8_QHD_V12_2016_04_15_AS8_phonefactory.rar | Mshare – AFH ALDO_AS8_QHD_V13_2016_04_28_AS8_phonefactory.rar | Mshare – AFH ALDO_AS8_V03_phonefactory.rar | Mshare – AFH ALDO_AS8_V06_phonefactory.rar | Mshare – AFH ALDO_AS8_V07_2015_09_14_phonefactory.rar | Mshare – AFH ALDO_AS8_V07_phonefactory.rar | Mshare – AFH AS8_SC7731GEA_V03 PAC File.rar | Mshare – AFH AS8_SC7731GEA_V06 PAC File.rar | Mshare – […]

Xem chi tiết