Rom Kimfly M6 6.0 file pac treo logo ok

Rom Kimfly M6 6.0 file pac stock firmware flashtool fix treo logo , virus, mã bảo vệ, unbrick, fix lỗi phần mềm khác… Download: Firmware: KYMFLY M6 SC7731C 6.0.rar Size:639 MB Link: Google Drive Firmware: S16_A_BP239_LX_V1.3_20170429.rar Size: 656 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: S16F_M6_LX_239_V01_2017_01_10.rar Size: 494 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: S16F_ZX_239_V01_20170218.rar Size: 637 MB Link: Google […]

Xem chi tiết

Rom Kimfly M2 file pac

Rom Kimfly M2 file pac stock firmware flashtool fix treo logo , virus, mã bảo vệ, unbrick, fix lỗi phần mềm khác… Download: RomViet.com_Kimfly M2_pac_file.rar Pass: RomViet.Com998899 *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một […]

Xem chi tiết

Rom Kimfly E2 MT6572 flashtool

Rom Kimfly E2 MT6572 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Kimfly E2 MT6572.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, […]

Xem chi tiết

Rom Kimfly E5 MT6572 flashtool

Rom Kimfly E5 MT6572 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Kimfly E5 MT6572.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, […]

Xem chi tiết

Rom Kimfly E7 MT6572 flashtool

Rom Kimfly E7 MT6572 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Kimfly E7 MT6572.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, […]

Xem chi tiết

Rom Kimfly E28 MT6572 flashtool + bin

Rom Kimfly E28 MT6572file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Kimfly E28 MT6572.rar Kimfly E28 MT6572 Bin.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết […]

Xem chi tiết