Rom Leagoo Elite 6 MT6735M Android 5.1 flashtool

Rom Leagoo Elite 6 MT6735M Android 5.1 Mutilang file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: Elite_6_X2605_OTD_E6_ELITE_V0.9.6_S160412.rar Dung lượng: 713 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: LEAGOO Elite 6_MT6572.rar Elite 6_OS1.1_Lite_S160512 – X2605_OTD_E6_SINGTEL_V0.2.7_S160512 – x2605_e6_singtel-user 5.1 LMY47D Dung lựng: 408 MB Link: […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo T5 Mutilang MT6750 Android 7.0 flashtool

Rom Leagoo T5 tiếng Việt MT6750 Android 7.0 file stock flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo, unrbick cứu máy, data repair imei… Download: Firmware: LEAGOO_T5_OS2.1_E_20171011(D944WTE3.LEAGOO.N.HB.FHD.S19S29S30HB.1011.V3.14).rar D944WTE3.LEAGOO.N.HB.H.S28S29.0711.V3.02 – LEAGOO_T5_OS2.1_E_20170711 – FreemeOS 7.0 – full_d944_lg_zx-user 7.0 NRD90 Dung lượng: 1.3 GB Link: Google Drive – Mega Pass: *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo M8 Mutilang MT6580 Android 6.0 flashtool

Rom Leagoo M8 Mutilang MT6580 Android 6.0 file stock flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo, unrbick cứu máy, data repair imei… Download: Firmware: LEAGOO_M8_FreemeOS_20170515_WF562G.LEAGOO3.M0.HB.H.SSAL8G5.B18.0515.V3.07.rar Dung lượng: 1 GB Link: Google Drive – Mega Firmware: R2-LEAGOO-M8.rar LEAGOO_M8_20170826 – full_wf562g_lg3-user 6.0 MRA58K Dung lượng: 914 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo Leapad 7 MT6580 Android 6.0 flashtool

Rom Leagoo Leapad 7 MT6580 Android 6.0 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Leagoo_Leapad_7_MT6580_6.0_20170216.zip Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo Lead 2S MT6582 Android 4.4.2 flashtool

Rom Leagoo Lead 2S MT6582 Android 4.4.2 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Leagoo_Lead_2S_MT6582_4.4.2_V0.7.1_S0608.zip Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo Lead 1i MT6582 flashtool

Rom Leagoo Lead 1i MT6582 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Leagoo_Lead_1i_MT6582_SM619_KK_V0.9.1_S0618.zip Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo Elite Y MT6735M Android 5.1 flashtool

Rom Leagoo Elite Y MT6735M Android 5.1 Mutilang file stock flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo, unrbick cứu máy, data repair imei… Download: Firmware: LEAGOO_Elite_Y_E_OS1.1_20160714.rar LEAGOO_Elite_Y_E_OS1.1_20160714 – full_hct6735m_35gu_l-user 5.1 LMY47D t93aa-otd-s508-33mgu-hd-64g8g-elite-y Dung lượng: 615 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo Lead 8 MT6580 Android 5.1 flashtool

Rom Leagoo Lead 8 Mutilang MT6580 Android 5.1 file stock flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo, unrbick cứu máy, data repair imei… Download: Firmware: LEAGOO-Lead-8.rar LEAGOO_Lead_8_V06_150827 – 1489AD_K401C.150827.ALPS.L1.MP6.V2_BIRD6580.WEG.A.L.ME88.B128 – LMY47I Dung lượng: 458 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo M7 MT6580 Android 7.0 flashtool

Rom Leagoo M7 MT6580 FreemeOS 7.0 mutilang file stock flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo, unrbick cứu máy, data repair imei… Download: Firmware: LEAGOO_M7_OS2.1_E_20171011.rar LEAGOO_M7_OS2.1_E_20171011- WQ161A.LG.N.H.SVKGS17.B18.1011.V3.09 – full_wq161a_lg-user 7.0 NRD90M Dung lượng: 824 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: LEAGOO-M7_MT6580.rar WQ181.LG.N.H.S12.0310.V2.01 – full_wq181_lg-user 7.0 NRD90M Dung lượng: 1GB Link: Google Drive – Mega Firmware: R2-LEAGOO-M7.rar WQ161.LG.N.H.SVKGS17.0522.V3.02 – LEAGOO_M7_OS2.1_E_20170522 – full_wq161_lg-user 7.0 […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo Venture 1 MT6753 Android 5.1 flashtool

Rom Leagoo Venture 1 MT6753 Android 5.1 tiếng Việt file stock flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo, unrbick cứu máy, data repair imei… Download: Firmware: LEAGOO_Venture_SecOS_1.0_E_170221.rar LEAGOO_Venture_SecOS_1.0_E_170221 – full_bd6753_65u_a_l1-user 5.1 LMY47D Dung lượng: 784 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo Alfa 2 MT6580 Android 5.1 flashtool

Rom Leagoo Alfa 2 MTK6580 Android 5.1 file stock firmware flashtool unbrick, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Alfa2_S3610_OTD_ALFA2_K502_V0.8.6_S160516.rar Dung lượng: 682 MB Link: Google Drive – Mega Pass: Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất (Update) Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo Elite 3 MT6582 Android 4.4.2 flashtool

Rom Leagoo Elite 3 Mutilang MT6582 Android 4.4.2 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: Leagoo Elite 3 Android 4.4 1GB 8GB MTK6582.rar Dung lượng: 621 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: Leagoo-Elite-3_MT6582.rar LEAGOO_Elite 3_V0.20.4_S0611 – s553_lwg_otd_elite_white_82-user 4.4.2 KOT49H Dung lượng: […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo Elite 4 MT6735M Android 5.1 flashtool

Rom Leagoo Elite 4 MT6735M Android 5.1 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: Leagoo_Elite_4_X5602_OTD_MYLEAGOO_E4_V0.3.9_S160407.rar Dung lượng: 807 MB Link: Google Drive – Mega Pass: Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất (Update) Hướng dẫn […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo Elite 5 MT6735M Android 5.1 flashtool

Rom Leagoo Elite 5 MT6735M Android 5.1 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: LEAGOO_Elite_5_OS1.1_R03_0420.rar Dung lượng: 592 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: LEAGOO-Elite-5-12.rar LEAGOO_OS_5.1_Elite5_R32_0407 – full_hct6735m_35gu_l-user 5.1 LMY47D – t89b-otd-s557-hd-33gu-128g16g Dung lượng: 567 MB Link: Google Drive – Mega […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo Alfa 1 MT6580 Android 5.1 flashtool

Rom Leagoo Alfa 1 MTK6580 file stock firmware flashtool unbrick, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: Alfa1_S5612_OTD_ALFA_K551_V1.2.1_S160530.rar Dung lượng: 686 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: Leagoo_Alfa_1_MT6580_V1.2.1_S160530.rar Dung lượng: 660 MB Link: Google Drive – Mega Pass: Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất (Update) Hướng dẫn […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo Elite 1 MT6753 Android 5.1 flashtool

Rom Leagoo Elite 1 MT6753 Android 5.1 Mutilang file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: Elite_1_X5601_OTD_ELITE_5365U_V1.5.2_S160225.rar Dung lượng: 813 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: LEAGOO_Elite 1_OS1.1.1_S161210 – x5601_otd_elite_5365u-eng 5.1 LMY47D.rar Dung lượng: 689 MB Link: Google Drive – Mega Pass: Xem […]

Xem chi tiết