Rom Leagoo Power 5 Abndroid 8.1 Mutilang MT6763

Rom Leagoo Power 5 Abndroid 8.1 Mutilang MT6763 file stock flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo, unrbick cứu máy, data repair imei… Download: Firmware: LEAGOO-Power-5_P6TMAF6.LGE.FHJ.O1.HD.AD.0512.V3.03.rar P6TMAF6.LGE.FHJ.O1.HD.AD.0512.V3.03_20180512 – full_k63v2_64_bsp-user 8.1.0 O11019 Dung lượng: 1.2 GB Link: Google Drive – Mega Pass: *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo P Adroid 7.0 tiếng Việt MT6580

Rom Leagoo P Adroid 7.0 tiếng Việt MT6580 file stock flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo, unrbick cứu máy, data repair imei… Download: Firmware: Leagoo-P_OS3.0-Lite_20170817.rar Leagoo P_OS3.0 Lite_20170817 – t592_p_leagoo_we-user 7.0 NRD90M Dung lượng: 888 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo Z7 Android 7.0 tiếng Việt file PAC

Rom Leagoo Z7 Android 7.0 tiếng Việt file PAC fix lỗi phần mềm, treo logo, unrbick cứu máy, xóa mật khẩu màn hình… Download: Firmware: LEAGOO_Z7_OS3.0_Lite_20171114.rar LEAGOO_Z7_OS3.0_Lite_20171114 – u370_rfs_221-user 7.0 NRD90M Dung lượng: 983 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: LEAGOO_Z7_OS3.0-Lite_E_20180321.rar LEAGOO_Z7_OS3.0 Lite_E_20180321 – u370_rfs_221-user 7.0 NRD90M Dung lượng: 950 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo T5C Android 7.0 tiếng Việt file PAC

Rom Leagoo T5C Android 7.0 tiếng Việt file PAC fix lỗi phần mềm, treo logo, unrbick cứu máy, xóa mật khẩu màn hình… Download: Firmware: LEAGOO_T5c_OS2.1_E_PAC.rar LEAGOO_T5c_OS2.1_E_20180310 – k500_lgt_511-user 7.0 NRD90M Dung lượng: 1.2 GB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum file pac

Xem chi tiết

Rom Leagoo S9 Mutilang MT6750 Android 8.1

Rom Leagoo S9 Mutilang MT6750 Android 8.1 file stock flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo, unrbick cứu máy, data repair imei… Download: Firmware: Leagoo_S9_P7M2FA.LGE.HB.O1.HJ.P5PA.0516.V3.01.rar P7M2FA.LGE.HB.O1.HJ.P5PA.0516.V3.01 – full_k50v1_64-user 8.1.0 O11019 Dung lượng: 1.2 GB Link: Google Drive – Mega Pass: *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo S8 Mutilang Android 7.0 MT6750

Rom Leagoo S8 Mutilang Android 7.0 MT6750 file stock flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo, unrbick cứu máy, data repair imei… Download: Firmware: LEAGOO_S8_OS4.0_20180227-efuse.rar LEAGOO_S8_OS4.0_20180227 – full_aeon6750_65_n-user 7.0 NRD90M Dung lượng: 1.4 GB Link: Google Drive – Mega Tool: Flashtool for S8.rar Link: Google Drive – Mega Pass: *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo P1 Pro 7.0 Mutilang MT6737M

Rom Leagoo P1 Pro 7.0 Mutilang MT6737M file stock flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo, unrbick cứu máy, data repair imei… Download: Firmware: LEAGOO_P1 Pro_OS3.0 Lite_NFP_16_20180317.rar LEAGOO_P1 Pro_OS3.0 Lite_NFP_16_20180317 – full_t596_otd_leagoo_p1_pro_n_37m35-user 7.0 NRD90M Dung lượng: 1 GB Link: Google Drive – Mega Pass: *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo M5 EDGE 6.0 Mutilang MT6737M

Rom Leagoo M5 EDGE 6.0 Mutilang MT6737M file stock flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo, unrbick cứu máy, data repair imei… Download: Firmware: LEAGOO_M5_EDGE_4G_OS2.0_20171017.rar LEAGOO_M5_EDGE_4G_OS2.0_20171017 – full_f5c62w_leagoo4-user 6.0 MRA58K Dung lượng: 909 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo KIICAA Power 7.0 MT6580 Mutilang

Rom Leagoo KIICAA Power 7.0 MT6580 Mutilang file stock flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo, unrbick cứu máy, data repair imei… Download: Firmware: KIICAA-POWER_OS3.0-Lite_20170915.rar LEAGOO_KIICAA POWER_OS3.0 Lite_20170915 – t592_otd_kiicaa-user 7.0 NRD90M Dung lượng: 991 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: LEAGOO_KIICAA POWER_OS3.0 Lite_R2_20180129.rar LEAGOO_KIICAA POWER_OS3.0 Lite_R2_20180129 – t592_otd_kiicaa-user 7.0 NRD90M Dung lượng: 1 GB Link: Google Drive – Mega […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo Shark 5000 MT6580 Android 6.0 Mutilang

Rom Leagoo Shark 5000 MT6580 Android 6.0 Mutilang file stock flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo, unrbick cứu máy, data repair imei… Download: Firmware: LEAGOO Shark 5000_OS2.0_170906.rar LEAGOO Shark 5000_OS2.0_170906 – s5033b_s561_leagoo-user 6.0 MRA58K Dung lượng: 809 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo Z6 Mini Mutilang Android 6.0 file PAC

Rom Leagoo Z6 Mini Mutilang Android 6.0 file PAC fix lỗi phần mềm, treo logo, unrbick cứu máy, xóa mật khẩu màn hình… Download: Firmware: LEAGOO__Z6__mini_OS1.1_Lite__E_20170925_PAC.rar LEAGOO__Z6__mini_OS1.1_Lite__E_20170925 – sp7731c_1h10_32v4_bird:6.0/MRA58K – SP7731C_V1.0.0 Dung lượng: 593 MB Link: Google Drive Pass: *Xem thêm: ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum file pac

Xem chi tiết

Rom Leagoo T10 Android 6.0 Mutilang MT6797

Rom stock Leagoo T10 Android 6.0 Mutilang MT6797 file stock flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo, unrbick cứu máy, data repair imei… Download: Firmware: LEAGOO T10_OS2.1_170901.rar LEAGOO T10_OS2.1_170901 – x6028_s571_5u-user 6.0 MRA58K Dung lượng: 1.3 GB Link: Google Drive – Mega Pass: *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo P1 Android 7.0 Mutilang MT6580

Rom Leagoo P1 Android 7.0 Mutilang MT6580 file stock flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo, unrbick cứu máy, data repair imei… Download: Firmware: LEAGOO P1_OS3.0 Lite_S180301.rar LEAGOO P1_OS3.0 Lite_S180301 – t592_otd_p1-user 7.0 NRD90M Dung lượng: 1 GB Link: Google Drive – Mega Pass: *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo Lead 3 Android 4.4.2 MT6582 flashtool

Rom Leagoo Lead 3 Android 4.4.2 MT6582 Mutilang file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: LEAGOO Lead 3_RJK301_W_K450_LEAGOO_KK_V0.26.5.1_S0312.rar Dung lượng: 570 MB Link: Google Drive – Mega Pass: Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo Z5 MT6580 Android 6.0 flashtool

Rom Leagoo Z5 MT6580 Android 6.0 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: LEAGOO_Z5_OS2.0_E_20161020.rar Dung lượng: 666 MB Link: Google Drive – Mega Pass: Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất (Update) Hướng dẫn flash rom […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo Z3C Android 6.0 file pac

Rom Leagoo Z3C Android 6.0 file pac stock unbrick cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo , mã bảo vệ , diệt virus… Download: Firmware: LEAGOO_Z3c_OS1.1_Lite_E_20161213.rar Dung lượng: 678 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: Leagoo_Z3C_OS1.1_Lite_20170523_FIX_ROOT_PAC.rar Dung lượng: 612 MB Link: Google Drive – Mega Pass: Hướng dẫn: ResearchDownload Tool – cộng […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo Z5 LTE MT6735M flashtool

Rom Leagoo Z5 LTE MT6735M file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: LEAGOO__Z5__Lte_OS2.0_20160817_fl.rar Dung lượng: 593 MB Link: Google Drive – Mega Pass: Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất (Update) Hướng dẫn flash rom chip […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo Z1 4GB 8GB MT6580 Android 5.1 flashtool

Rom Leagoo Z1 MT6580 Android 5.1 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Bản dành cho máy 4GB và 8GB Download: Firmware: MT6580_Z1_Android_5.1_LEAGOO_ALPS.L1.MP6.V2_BIRD6580.WEG.A.L_2017-06-27 15_12_36.rar Device Brand : LEAGOO Device Model : Android Device CPU : MT6580 Device IntName : Z1 Device Version : 5.1 […]

Xem chi tiết

Rom Leagoo T1 Plus MT6737M Android 6.0 flashtool

Rom Leagoo T1 Plus MT6737M Android 6.0 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: Leagoo T1 Plus X5057_OTD_S552_LEAGOO_37_V1.0.4.2_S170221.rar Dung lượng: 1GB Link: Google Drive – Mega Firmware: LEAGOO-T1-Plus_OS2.0_180322.rar LEAGOO T1 Plus_OS2.0_180322 – x5057_s552_37m65-user 6.0 MRA58K Dung lượng: 996 MB Link: Google Drive – Mega […]

Xem chi tiết