File Unbrick LG G6 H810 / H811 Qualcomm 9008

Flash bằng QFIL, Miflash… ở chế độ EDL Mode 9008. Nếu máy lên treo nhấp nháy thì sử dụng Test Point như hình bên dưới. Install ROM: Install QPST Open QFIL.exe in C:\Program Files (x86)\Qualcomm\QPST\bin\QFIL.exe (for Einxows 64Bit) C:\Program Files\Qualcomm\QPST\bin\QFIL.exe (for Windows 32Bit) Browse firehose in Folder Firnware and select prog_emmc_firehose_8992_lite.mbn Load XML, select rawprogram0.xml and patch0.xml […]

Xem chi tiết