Rom stock Lvmobile LV319 MT6580 flashtool

Rom stock Lvmobile LV319 MT6580 flashtool unbrick fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: rom Lvmobile LV319.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết hợp […]

Xem chi tiết

Rom stock Lvmobile lv117 MTK6572 flashtool

Rom stock Lvmobile lv117 MTK6572 flashtool unbrick fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: rom lvmobile lv117.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom stock Lvmobile lv318 MT6580 V1 flashtool

Rom stock Lvmobile lv318 MT6580 flashtool unbrick fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: rom lvmobile lv318.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom stock Lvmobile LV26 MT6572 unbrick

Rom stock Lvmobile LV26 MT6572 flashtool unbrick fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: Rom Lvmobile LV26.rar Xem thêm: Rom Fix lỗi Youtube Tại đây Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện […]

Xem chi tiết

Rom LVmobile LV26 5.0.2 MT6572 flashtool

Rom LVmobile LV26 5.0.2 MT6572 stock firmware flashtool fix treo logo , virus, mã bảo vệ, unbrick, fix lỗi phần mềm khác… Download: RomViet.com_LVMOBILE_LV26_MT6572__5.0.2__ALPS.KK1.MP7.V1.rar Pass: RomViet.Com998899 Xem thêm: Rom Fix lỗi Youtube Tại đây *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim […]

Xem chi tiết

Rom LVmobile LV29 MT6572 5.1 flashtool

Rom LVmobile LV29 MT6572 5.1 stock firmware flashtool fix treo logo , virus, mã bảo vệ, unbrick, fix lỗi phần mềm khác… Download: RomViet.com_LVMOBILE-LV29_MT6572_5.1__ALPS.KK1.MP7.V1.rar Pass: RomViet.Com998899 *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số […]

Xem chi tiết