Rom M-Horse J7s 2.3.5 SC6820 tiếng Việt file pac

Rom M-Horse J7s 2.3.5 SC6820 tiếng Việt file pac stock firmware unbrick , fix lỗi phần mềm, treo logo , mã bảo vệ ok. Official M-Horse J7s version: F8_JHM_J7s_5119G_APK_V01_201705.10_DOUBLECARD – multilan.f8_jhm_m011_ng_ctc_8009_md_5990_2sim Download rom gốc M-Horse J7S: M-Horse-J7s.rar *Xem thêm: ResearchDownload Tool – Cộng Cụ Flash Rom Chip Spreadtrum File Pac

Xem chi tiết