Rom M-Horse C9 SC7731 android 5.1 file pac

Rom gốc M-Horse C9 SC7731 android 5.1 file pac tiếng Việt ( full ngôn ngữ ) flash qua tool, xóa mã bảo vệ, fix lỗi phần mềm, treo logo… JHM-C9-MD-TM-2017.03.26-V06 – sp7731geaplus_dt_oversea-user 5.1 LMY47D – SP7731GEA_V1.0.0 Download: JHM-C9-TM-2017.3.27-V06-Duble_CARD.zip Pass: *Xem thêm: ResearchDownload Tool – Cộng Cụ Flash Rom Chip Spreadtrum File Pac

Xem chi tiết

Rom M-Horse G6 SC6820 android 2.3.5 file pac

Rom M-Horse G6 SC6820 android 2.3.5 file pac stock firmware fix lỗi phần mềm, treo logo , mã bảo vệ , unbrick… F8_JHM_G6_5990_APK_NG_V02_20171019_DOUBLECARD – multilan.f8_jhm_m031_2sim Download rom gốc M-Horse G6: M-Horse-G6.rar *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum file pac

Xem chi tiết

Rom M-Horse C7000 Android 5.1 SC7731 file pac

Rom M-Horse C7000 Android 5.1 SC7731 file pac stock firmware fix lỗi phần mềm, treo logo , mã bảo vệ , unbrick… JHM-C7000-TM-2017.3.30-V06-OneCARD – sp7731geaplus_dt_oversea-user 5.1 LMY47D – SP7731GEA_V1.0.0 Download rom gốc M-Horse C7000: Rom_M-Horse_C700.rar R2-M-Horse-SM-C7000.zip R3-M-Horse-SM-C7000.zip *Xem thêm: ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum file pac

Xem chi tiết

Rom M-Horse Y530 MT6572 4.4.2 tiếng Việt flashtool

Rom M-Horse Y530 MT6572 4.4.2 tiếng Việt flashtool stock firmware fix lỗi phần mềm, treo logo , mã bảo vệ , unbrick… S10-Y530_MTK6580-2017.08.05-V03-DubleCARD – s10_72_mcp_fwvga_fz_s46_ht_324_2g-user 4.4.2 KOT49 Download rom gốc M-Horse Y530: M-Horse-Y530.rar *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất

Xem chi tiết

Rom M-Horse Top V30 SC7731 5.1 tiếng Việt file pac

Rom M-Horse Top V30 SC7731 5.1 tiếng Việt file pac stock firmware fix lỗi phần mềm, treo logo , mã bảo vệ , unbrick… Download rom gốc M-Horse V30: M-Horse-Top-V30.rar ( JHM-Top-V30-V01-2017.9.23-Duble_CARD – sp7731geaplus_dt_oversea-user 5.1 LMY47D ) M-Horse-Top-V30-IN.zip ( F8_JHM_013_5990_YD_V01_20171127_DOUBLECARD – sp7731geaplus_dt_oversea-user 5.1 LMY47D ) *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến […]

Xem chi tiết

Rom M-Horse Top 11 4.2.2 MT6572 tiếng Việt flashtool

Rom M-Horse Top 11 4.2.2 MT6572 tiếng Việt flashtool stock firmware fix lỗi phần mềm, treo logo , mã bảo vệ , unbrick… V96B_QHD_KK_V1.2_20170911_1501_V1.0.5_COCLK_JHM_T19_TOP11 – kst72_cwet_kk-user 4.4.2 KOT49H Download rom gốc M-Horse Top 11: M-Horse-Top-11.zip *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất

Xem chi tiết

Rom M-Horse S19 MT6572 4.4.2 tiếng Việt flashtool

Rom M-Horse S19 MT6572 4.4.2 tiếng Việt flashtool stock firmware fix lỗi phần mềm, treo logo , mã bảo vệ , unbrick… S608-JHM-M053B-2-S19-MD-20170705-V1.0-DubleCARD – s608_72_nand_jhm_m053b_2_md_44_2017_07_05_17_24 Download rom gốc M-Horse S19: M-Horse-S19.rar *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất

Xem chi tiết

Rom M-Horse S11 4.4.2 MT6572 tiếng Việt flashtool

Rom M-Horse S11 4.4.2 MT6572 tiếng Việt flashtool stock firmware fix lỗi phần mềm, treo logo , mã bảo vệ , unbrick… S608-JHM-M053-S11-MD-20170506-V04-DubleCARD – s608_72_nand_jhm_m053_dublecard_miandian_44_2017_05_07_01_48 Download rom gốc M-Horse S11: M-Horse-S11.rar *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất

Xem chi tiết

Rom M-Horse One A9 4.4.2 tiếng Việt flashtool

Rom M-Horse One A9 MT6572 4.4.2 tiếng Việt flashtool stock firmware fix lỗi phần mềm, treo logo , mã bảo vệ , unbrick… s608_72_nand_jhm_m053_dublecard_yd_44_2017_05_15_17_09 – S608-JHM-M053-OneA9-YD-20170515-V07-DubleCARD Download rom gốc M-Horse One A9: M-Horse-One-A9.rar *Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất

Xem chi tiết