Rom stock Masstel Strong B5000 MT6582 Flashtool

Rom stock Masstel Strong B5000 MT6582 Flashtool fix lỗi phần mềm Link: Download Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết hợp phím cứng để nhận.

Xem chi tiết

Rom stock Massgo VI5 MT6580 Flashtool

Rom stock Massgo VI5 MT6580 Flashtool Flashtool fix lỗi phần mềm Link: Massgo VI5 MT6580.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết hợp phím cứng để […]

Xem chi tiết

Rom stock Masstel Tab 730 MT6582 Flashtool

Rom stock Masstel Tab 730 MT6582 Flashtool fix lỗi phần mềm Download: Masstel tab 730.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết hợp phím cứng để […]

Xem chi tiết

Rom stock Masstel Tab 700i MT6572 Flashtool

Rom stock Masstel Tab 700i MT6572 Flashtool unbrick fix lỗi phần mềm Download: Masstel Tab 700i MT6572.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết hợp phím cứng […]

Xem chi tiết

Rom stock Masstel N456 SPD7731 file pac + bin

Rom stock Masstel N456 SPD7731 file pac flash qua tool, xóa mật khẩu, unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: CSTool_spd_7731_EMMC_SE2_Masstel_N456_Android5.1_LMY47D release-keys.rar ( File pac ) Masstel_N456_File_Bin.rar ( File bin ) Link Pac: Google Drive – One Drive Link Bin: Google Drive – One Drive Pass: *Xem thêm: ResearchDownload Tool […]

Xem chi tiết

Rom stock Masstel N406 MT6572 Flashtool

Rom stock Masstel N406 MT6572 Flashtool unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: Link: Google Drive – One Drive Pass: Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, […]

Xem chi tiết

Rom stock Masstel M401 MT6572 Flashtool

Rom stock Masstel M401 MT6572 Flashtool fix lỗi phần mềm Download: Masstel M401_150203_215730.rar Masstel_M401_Software_V0_8_08201542.rar Link dự phòng: Tải về – Tải về Pass: Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng […]

Xem chi tiết

Rom stock Masstel M600 MT6572 flashtool

Rom stock Masstel M600 MT6572 flashtool fix lỗi phần mềm Download: Masstel M600 MT6572.rar Link dự phòng: Tải về Pass: Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải […]

Xem chi tiết