Rom stock M3 Note M91 MT6755 flash tool

Rom stock M3 Note M91 MT6755 flash tool cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: 20160524073505_intl_prd_stable_5.1.3.2_MT6755.rar | Mshare M91 Flyme 5.1.3.5A_MT6755.rar | Mshare M91 Re-brning tool _V1.7.3_20161122.rar | Mshare M91 Re-brning tool V1.6.5_20160905.rar | Mshare SW_K96085AA1_V022_SZ_L1_5.1_user_MT6755.rar | Mshare Write efuse V7.4.0(for M91)DJ.rar | Mshare *Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash […]

Xem chi tiết

Rom Meizu M3E-A02 flash tool

Rom Meizu M3E-A02 flash tool cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: 20160924133550_intl_prd_stable_5.2.1.0.rar | Mshare A02 Re-buring Installation environment.rar | Mshare Firmware upgrade V7.7.2.rar | Mshare MA02 Re-buring Tool.rar | Mshare MA02_TEMP_SIGN_201608081958.rar | Mshare *Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất

Xem chi tiết

Rom Meizu M3s Y15 MT6570 flash tool

Rom Meizu M3s Y15 MT6570 flash tool cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: 20160705100000_eng_MT6750.rar | Mshare 20161008122534_intl_prd_mp1_stable_MT6750.rar | Mshare 20161213192102_intl_prd_mp1_stable_5.1.5.4G NO Change MB)_MT6750.rar | Mshare Flyme 6.1.0.0G (No replace MB)_MT6750.rar | Mshare 20160601215350_prd_mp1_stable_5.1.5.0_MT6750.rar | Mshare 201609091630341_eng_MT6750.rar | Mshare Firmware upgrade V7.5.3(for Y15).rar | Mshare Write efuse V7.5.3(for Y15).rar | Mshare […]

Xem chi tiết

Rom Meizu M5 Note M1621 unbrick cứu máy

Rom Meizu M5 Note M1621 unbrick cứu máy cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: SW_K96092AA1_V016_HW_96092_1_13_M1621_USR_signed_update_MT6755.rar | Engineering | Mshare M1621 Flyme 5.2.11.1G (Change MB)_MT6755.rar | FlyMe | Mshare M1621 Flyme 5.2.11.1G (NO Change MB)_MT6755.rar | FlyMe | Mshare *Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất

Xem chi tiết

Rom stock Meizu U20 unbrick cứu máy

Rom stock Meizu U20 unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: 20160907094759_intl_prd_stable_5.2.4.0_MT6755.rar | Mshare Firmware upgrade V7.4.0.rar | Mshare FUSE_Tool_v0.7_160808.rar | Mshare MA02_TEMP_SIGN_201608081958.rar | Mshare U20Re-burning Video.rar | Mshare Write efuse V7.4.0.rar | Mshare ZAL1519_999A_V0_2_9_DCC-signed_MT6755.rar | Mshare *Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất

Xem chi tiết

Rom stock Meizu A02-M3E unbrick cứu máy

Rom stock Meizu A02-M3E unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: 20160727203147_prd_Rebuild_stable.rar | Mshare 20160924133550_intl_prd_stable_5.2.1.0.rar | Mshare 20170801232305_intl_prd_fvcs_stable_6.1.0.0G.rar | Mshare A02 Flyme_6.2.0.0G-( No change MB).rar | Mshare A02 Flyme_6.2.0.0G-(change MB).rar | Mshare MA02 Re-buring Tool.rar | Mshare ma02tempsign201608081958-2e9b5bddb6.rar | Mshare ma02tempsign201608161458-238909fcea.rar | Mshare write-efuse-v771-a401967ba4.rar | Mshare *Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất

Xem chi tiết

Rom stock Meizu M1 Note (M71) unbrick

Rom stock Meizu M1 Note (M71) unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: bluetoothtool-v12-093fdd30df.rar | Mshare M71 Flyme_6.2.0.0G (No change MB).rar | Mshare M71 Re burning Tool.rar | Mshare m71-20150119-1535-4a367cf5ce.rar | Mshare multiupgrade-v42-73d0e0315d.rar | Mshare *Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất

Xem chi tiết

Rom Meizu MX4 Pro (M76) unbrick

Rom Meizu MX4 Pro (M76) unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: M76 Flyme_6.2.0.0G ( change MB).rar | Mshare M76 Flyme_6.2.0.0G (No change MB).rar | Mshare M76 Re-burning Tool.rar | Mshare m76-4ea5b38fff.rar | Mshare m76-20150512-1621-671591680c.rar | Mshare m76-flyme-a675b5d92d.rar | Mshare *Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất

Xem chi tiết