Rom Orro Z MT6572 flashtool

Rom Orro Z MT6572 file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus , mã bảo mật… Download: ORRO Z MT6572.rar ORRO Z MT6572 V2.rar ORRO Z PT MT6572.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download […]

Xem chi tiết

Rom Orro G4 MT6580 flashtool

Rom Orro G4 MT6580 file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus , mã bảo mật… Download: ORRO G4 MT6580.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một […]

Xem chi tiết

Rom Orro C9 MT6580 flashtool

Rom Orro C9 MT6580 file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus , mã bảo mật… Download: ORRO C9 MT6580.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một […]

Xem chi tiết

Rom Orro M7 MT6735M flashtool

Rom Orro M7 MT6735M file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus , mã bảo mật… Download: ORRO M7 MT6735M.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một […]

Xem chi tiết

Rom Orro J2 MT6580 flashtool

Rom Orro J2 MT6580 file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus , mã bảo mật… Download: ORRO J2 MT6580.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một […]

Xem chi tiết

Rom Orro C7 MT6580 flashtool

Rom Orro C7 MT6580 file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus , mã bảo mật… Download: ORRO C7 MT6580.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một […]

Xem chi tiết