Rom Philips S398 MT6582 stock firmware

Rom Philips S398 MT6582 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download:Philips_S398_MT6582_06102014.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom Philips S309 Vietnam stock firmware

Rom Philips S309 Vietnam stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download:Philips_S309_M6572K_1520_V05A_VN.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom Philips I928 MT6592 tiếng Việt flashtool

Rom Philips I928 MT6592 tiếng Việt stock flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo… Download: Tên file: I928_M6592_1439_00_V05A_VN.rar ( 408MB ) *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom Philips S309 V12A MT6572 tiếng Việt flashtool

Rom Philips S309 V12A MT6572 tiếng Việt flashtool, fix lỗi firmware , mã bảo vệ, diệt virus… Download: *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết hợp phím […]

Xem chi tiết

Rom Philips S398 tiếng Việt MT6582 flashtool

Rom Philips S398 tiếng Việt MT6582 file stock flashtool fix lỗi firmware, treo logo, diệt virus… Download: Firmware: MT6582_Phlips_S398_Flashtool.rar Size: 379 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: S398_M6582K_1503_V08A_VN.rar Link: Trong pass Pass: *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim […]

Xem chi tiết

Rom Philips W3509 tiếng Việt MT6589 flashtool

Rom Philips W3509 tiếng Việt MT6589 file stock flashtool fix lỗi firmware, treo logo, diệt virus… Download: Firmware: Philips-W3509_MT6589_Flashtool.rar Size: 344 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: W3509_M6589K_1447_V05A_VN.rar Link: Trong pass *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp […]

Xem chi tiết

Rom Philips W6610 tiếng Việt MT6582 flashtool

Rom Philips W6610 tiếng Việt MT6582 file stock flashtool fix lỗi firmware, treo logo, diệt virus… Download: Firmware: MT6582_PHILIPS W6610_Flashtool.rar Size: 915 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: W6610_M6582A_1627_01_V02G_A6.rar Link: Trong pass *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim […]

Xem chi tiết

Rom Philips S358 MT6580 tiếng Việt flashtool

Rom Philips S358 MT6580 tiếng Việt file stock flash flashtool fix lỗi firmware, treo logo, diệt virus… Download: Firmware: MT6580__Philips_S358__aeon6580_we_l__5.1_1533_V09_VN.rar Size: 596 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: MT6580_Philips_S358_Philips_S358_1535_V09_VN_TX6_20160620_152210.rar Size: 597 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: S358_M6580L_1536_V10A_VN.rar Size: 602 MB Link: Trong pass Pass: *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin […]

Xem chi tiết

Rom Philips W3500 MT6582 Android 4.4.2

Rom Philips W3500 MT6582 Android 4.4.2 stock firmware fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: Firmware: MT6582_Philips W3500_Android4.4.2_1512_V03_VN_Miracle_Unbrick.rar Size: 386 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: Philips_W3500_MT6582_Flashtool.rar Size: 391 MB Link: Google Drive – Mega Pass: Xem thêm: Những lưu ý an toàn khi flash rom máy China

Xem chi tiết

Rom Philips S388 tiếng Việt MT6582 flashtool

Rom Philips S388 tiếng Việt MT6582 file flash qua Flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo, unbrick cứu máy, data repair imei… Download: Firmware: Philips S388 NEW_MT6582_Unbrick.rar Size: 263 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: Philips S388 VN_S388_M6582M_1442_V10A.rar Size: 263 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Những lưu ý an toàn khi flash rom […]

Xem chi tiết

Rom Philips S359 Android 7.0 MT6737M tiếng Việt

Rom Philips S359 Android 7.0 MTK6737M tiếng Việt file flash qua flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo, unbrick, data repair imei… Download: Firmware: Philips-S359_MT6737M.rar Philips_S359_1819_V17_AR – full_len6737m_35_n-user 7.0 NRD90M Size: 725 MB Link: Google Drive – Mega Pass: Xem thêm: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update)

Xem chi tiết