Rom Viettel V8802 tiếng Việt Android 6.0 MT6737M

Rom Viettel V8802 tiếng Việt Android 6.0 MT6737M file stock flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: Viettel_V8802_Version_V07_20170516_1000.rar Dung lượng: 800 MB Link: Google Drive Pass: *Xem thêm hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp […]

Xem chi tiết

Rom Qmobile LT550 Android 7.0 CM2

Rom Qmobile LT550 Android 7.0 CM2 stock unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mã bảo vệ… Download: Firmware: SP9832A_2H11_VOLTE_sp9832a_2h11_7.0_QMobile_LT550_V08_20170707_QMobile_LT550.rar Dung lượng: 1.3 GB Link: Google Drive – Mega Pass: ==== Wait for phone… Phone found! [ 37 ] Port Opened Sync… InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3 Sync… Sending […]

Xem chi tiết

Rom Qmobile E4002 Android 6.0 Mutilang MT6570

Rom Qmobile E4002 Android 6.0 Mutilang MT6570 file stock flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: QMobileE4002_MP_18_05.rar QMobileE4002_MP_18_05 – full_fise6570_cweg_m-user 6.0 MRA58K Dung lượng: 664 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của […]

Xem chi tiết

Rom Qmobile X500 tiếng Việt Android 6.0 MT6580

Rom Qmobile X500 tiếng Việt Android 6.0 MTK6580 file stock flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: QMobile-X500_MT6580.rar QMobile_X500_MP_V1.0 – full_w836_12816_ax_mz_x500-user 6.0 MRA58K Dung lượng: 628 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt […]

Xem chi tiết

Rom Qmobile X8 Plus Android 5.1 file pac

Rom Qmobile X8 Plus Mutilang Android 5.1 file pacstock unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mã bảo vệ… Download: Firmware: QMobile-X8-Plus-PAC.rar QMobile_X8_Plus_MP_18_09 – sp7731gea_hdplus_dt-user 5.1 LMY47D Dung lượng: 434 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Tool flash: ResearchDownload Tool – Cộng Cụ Flash Rom Chip Spreadtrum File Pac

Xem chi tiết

Rom Qmobile S6 tiếng Việt Android 6.0 MT6580

Rom Qmobile S6 tiếng Việt Android 6.0 MT6580 file stock flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: QMobile-S6.rar QMobileS6_MP_12_01 – D3679_DD36791_QMOBILE-S6_L118 – full_d3679-user 6.0 MRA58K Dung lượng: 1.2 GB Link: Google Drive – Mega Firmware: S6_MP_24_8-20180528T180833Z-001.rar Dung lượng: 1.2 GB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm hướng dẫn flash rom chip […]

Xem chi tiết

Rom Qmobile LT600 Pro tiếng Việt 7.0 MT6580

Rom Qmobile LT600 Pro tiếng Việt 7.0 MT6580 file stock flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: QMobile-LT600-Pro.rar Dung lượng: 592 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và […]

Xem chi tiết

Rom QMobile i2 Power Android 6.0 tiếng Việt file pac

Rom QMobile i2 Power Android 6.0 tiếng Việt file pac stock unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mã bảo vệ… Download: Firmware: QMobile-i2-POWER.rar QMobile i2 POWER_MP_08_11 – i2_POWER-user 6.0 MRA58K – SP7731C_V1.0.0 Dung lượng: 1 GB Link: Google Drive – Mega Pass: *Tool flash: ResearchDownload Tool – Cộng Cụ Flash Rom Chip Spreadtrum […]

Xem chi tiết

Rom Qmobile X950 Android 5.1 MT6752 Flashtool

Rom Qmobile X950 Android 5.1 MTK6752 file stock flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: QMobile_X950_PP_5.1_QMB_PK_20_07.rar Dung lượng: 969 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp […]

Xem chi tiết

Rom Qmobile X80 Android 4.4.2 MT6572 Flashtool

Rom Qmobile X80 Android 4.4.2 MTK6572 file stock flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: QMobile_X80_MT6572_4.4.2_10_13.rar Dung lượng: 391 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp […]

Xem chi tiết

Rom Qmobile X29 Android 6.0 tiếng Việt MT6570

Rom Qmobile X29 Android 6.0 tiếng Việt MTK6570 file stock flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: QMobile_X29_MP_15_06.rar QMobile_X29_MP_15_06 – full_fise6570_ctlc_m-user 6.0 MRA58K Dung lượng: 900 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt […]

Xem chi tiết