Rom Telego Nova 1 Android 6.0 SP7731C file pac

Rom Telego Nova 1 Android 6.0 SP7731C file pac fix treo logo, lỗi phần mềm, unbrick cứu máy, xóa mật khẩu màn hình… Download: Firmware: SP7731CEA_sp7731c_1h10_6.0_W520B_170119_V1.0_Nova1.rar Size: 703 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: SP7731CEA_sp7731c_1h10_6.0_W520B_170110_V1.0_Nova1.rar Link: Google Drive Pass: *Xem thêm: ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum file pac

Xem chi tiết

Rom Telego Wise 2 SC7731 file PAC treo logo, fix LCD

Rom Telego Wise 2 SC7731 file PAC fix treo logo, lỗi phần mềm, unbrick cứu máy, xóa mật khẩu màn hình, fix LCD… Download: Firmware: TELEGO-Wise-2-Fix-LCD-PAC.rar Size: 670 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: Wise2_HUSEN_W519B_4+512_160412_USER_UNLOCK.rar Size: 655 MB Link: Google Drive Pass: *Xem thêm: ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum file pac

Xem chi tiết