Rom X-BO O1 Android 5.1 MTK6580 Flashtool

Rom stock X-BO O1 Android 5.1 chip MTK6580 file sp flashtool cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus… Download: Rom X-BO O1 MT6580.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với […]

Xem chi tiết

Rom X-BO N800 Android 4.4.2 MTK6572 flashtool

Rom stock X-BO N800 Android 4.4.2 MTK6572 file sp flashtool cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus… Download: firmware X-BO N800.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, […]

Xem chi tiết

Rom X-BO N720 Android 4.4.2 MT6572 flashtool

Rom X-BO N720 Android 4.4.2 MT6572 file sp flashtool cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus… Download: firmware X-BO N720.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một […]

Xem chi tiết

Rom X-BO Mate 5 Android 6.0 MT6580 flashtool

Rom X-BO Mate 5 Android 6.0 MT6580 file sp flashtool cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus… Download: firmware X-BO Mate 5.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện […]

Xem chi tiết

Rom X-BO M9 Plus Android 4.4.2 MT6572 flashtool

Rom X-BO M9 Plus Android 4.4.2 MT6572 file sp flashtool cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus… Download: firmware X-BO M9 Plus.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện […]

Xem chi tiết

Rom X-BO M9 Android 5.1 MT6572 flashtool

Rom X-BO M9 Android 5.1 MT6572 file sp flashtool cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus… Download: firmware X-BO M9.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một […]

Xem chi tiết

Rom X-BO M8 Android 4.4.2 MT6572 flashtool

Rom X-BO M8 Android 4.4.2 MT6572 file sp flashtool cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus… Download: Firmware X-BO M8.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một […]

Xem chi tiết

Rom X-BO M3 Android 5.1 MT6580 flashtool

Rom X-BO M3 Android 5.1 MT6580 file sp flashtool cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus… Download: firmware x-bo m3 mt6580.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, […]

Xem chi tiết

Rom X-BO M3 MT6572 flashtool

Rom X-BO M3 MT6572 flashtool file sp flashtool cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus… Download: firmware x-bo m3 mt6572.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một […]

Xem chi tiết

Rom X-BO M2 MT6737M flashtool

Rom X-BO M2 MT6737M file sp flashtool cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus… Download: firmware X-BO M2 MT6737M.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số […]

Xem chi tiết

Rom X-BO M2 MT6580 Android 6.0 flashtool

Rom X-BO M2 MT6580 Android 6.0 file sp flashtool cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus… Download: firmware X-BO M2 MT6580 6.0.rar  firmware X-BO M2 MT6580 5.1.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp […]

Xem chi tiết

Rom X-BO M1 Android 6.0 MT6580 flashtool

Rom X-BO M1 Android 6.0 MT6580 file sp flashtool cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus… Download: firmware X-BO M1.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một […]

Xem chi tiết

Rom X-BO M1 4G Android 6.0 MT6737M flashtool

Rom X-BO M1 4G Android 6.0 MT6737M file sp flashtool cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus… Download: firmware X-BO M1 4G.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện […]

Xem chi tiết

Rom X-BO Lion Android 5.1 MT6580 flashtool

Rom X-BO Lion Android 5.1 MT6580 file sp flashtool cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus… Download: Firmware X-BO Lion.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một […]

Xem chi tiết

Rom X-BO Kivi V5 Android 4.4.2 MT6572 flashtool

Rom X-BO Kivi V5 Android 4.4.2 MT6572 file sp flashtool cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus… Download: Firmware X-Bo kivi v5.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với […]

Xem chi tiết

Rom X-BO Kivi S5 Android 5.1 MT6580 flashtool

Rom X-BO Kivi S5 Android 5.1 MT6580 file sp flashtool cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus… Download: Firmware X-BO Kivi S5.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với […]

Xem chi tiết

Rom X-BO Kivi O6 Android 5.1 MT6580 flashtool

Rom X-BO Kivi O6 Android 5.1 MT6580 file sp flashtool cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus… Download: Firmware X-BO Kivi O5.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với […]

Xem chi tiết

Rom X-BO Kivi O3 Android 5.1 MT6580 flashtool

Rom X-BO Kivi O3 Android 5.1 MT6580 file sp flashtool cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus… Download: Firmware X-BO Kivi O3.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với […]

Xem chi tiết