Rom stock Xiaomi Mi 6X bản China

Rom stock Xiaomi Mi 6X bản gốc China không có tiếng Việt, flash qua miflash dùng cứu máy, fix lỗi phần mềm, nếu muốn sài tiếng Việt thì up bản rom Mi A2 cho Mi 6X. Download: LInk: Google Drive – Mshare Firmware: miui_MI6X_8.12.20_2e0cc55431_8.1.zip Size: 2.1 GB   LInk: Google Drive – Mshare Firmware: miui_MI6X_V10.0.3.0.ODCCNFH_97352bf18c_8.1.zip Size: 2.1 GB

Xem chi tiết

Rom Global Xiaomi Mi A2 (Android One)

Rom Global Xiaomi Mi A2 (Android One) file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: jasmine_global_images_V9.6.16.0.ODIMIFE_20181030.0000.00_8.1_5e098a2c1a.gz Phiên bản: V9.6.16.0.ODIMIFE | Global Stable Dung lượng: 1.8 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3 – Server 4 Tool Flash: Miflash 2018 V2018.5.28.0 – Tool Flash Rom Xiaomi

Xem chi tiết

Rom Global Xiaomi Redmi Note 5 / Note 5 Pro

Rom Global Xiaomi Redmi Note 5 |  Redmi Note 5 Pro MIUI 9 file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_HMNote5HMNote5ProGlobal_V10.0.6.0.OEIMIFH_3043c65cbb_8.1.zip | OTA Update Phiên bản: V10.0.6.0.OEIMIFH (MIUI9) | Global Stable Dung lượng: 1.7 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3   Firmware: whyred_global_images_V9.6.4.0.OEIMIFD_20180828.0000.00_8.1_global_f5ee62becf.tgz Phiên bản: V9.6.4.0.OEIMIFD | Global Stable Dung lượng: […]

Xem chi tiết

Rom Global Xiaomi Redmi Note 5A MIUI 9

Rom Global Xiaomi Redmi Note 5A MIUI 9 file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_HMNote5ALITEGlobal_V9.6.2.0.NDFMIFD_921c66dc76_7.1.zip | OTA Update Phiên bản: V9.6.2.0.NDFMIFD (MIUI9) | Global Stable Dung lượng: 1.4 GB Link: Server 1 – Server 2   Firmware: ugglite_global_images_V9.6.2.0.NDFMIFD_20180808.0000.00_7.1_global_799ea6c13e.tgz Phiên bản: V9.6.2.0.NDFMIFD | Global Stable Dung lượng: 1.9 GB Link: Server 1 – Server 2 – […]

Xem chi tiết

Rom Global Xiaomi Redmi Note 5A Prime

Rom Global Xiaomi Redmi Note 5A Prime file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_HMNote5AGlobal_V9.6.2.0.NDKMIFD_e88768956b_7.1.zip | OTA Update Phiên bản: V9.6.2.0.NDKMIFD (MIUI9) | Global Stable Dung lượng: 1.4 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3   Firmware: ugg_global_images_V9.6.2.0.NDKMIFD_20180808.0000.00_7.1_global_3f3d1e2717.tgz Phiên bản: V9.6.2.0.NDKMIFD | Global Stable Dung lượng: 2 GB Link: Server 1 – Server […]

Xem chi tiết

Rom Global Xiaomi Redmi S2 | Y2 MIUI 10

Rom Global Xiaomi Redmi S2 | Y2 MIUI 10 file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_HMS2Global_V10.0.8.0.OEFMIFH_548844a78c_8.1.zip | OTA Update Phiên bản: V10.0.8.0.OEFMIFH (MIUI10) | Global Stable Dung lượng: 1.3 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3   Firmware: ysl_global_images_V10.0.1.0.OEFMIFH_20180829.0000.00_8.1_global_fb185a4220.tgz Phiên bản: V10.0.1.0.OEFMIFH | Global Stable Dung lượng: 2.2 GB Link: Server […]

Xem chi tiết

Rom Global Xiaomi Mi 4 MIUI 9

Rom Global Xiaomi Mi 4 MIUI 9 file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_MI3WMI4WGlobal_V9.5.7.0.MXDMIFA_df826857ee_6.0.zip | OTA Update Phiên bản: V9.5.7.0.MXDMIFA (MIUI9) | Global Stable Dung lượng: 800 MB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3   Firmware: cancro_global_images_V9.5.7.0.MXDMIFA_20180815.0000.00_6.0_global_bbfc0f3951.tgz Phiên bản: V9.5.7.0.MXDMIFA | Global Stable Dung lượng: 1.2 GB Link: Server 1 – Server […]

Xem chi tiết

Rom Global Xiaomi Mi 5 MIUI 10

Rom Global Xiaomi Mi 5 MIUI 10 file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_MI5Global_V10.0.1.0.OAAMIFH_5d78eeb0ae_8.0.zip | OTA Update Phiên bản: V10.0.1.0.OAAMIFH (MIUI10) | Global Stable Dung lượng: 1.5 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3   Firmware: gemini_global_images_V9.6.2.0.OAAMIFD_20180801.0000.00_8.0_global_8f2f58386e.tgz Phiên bản: V9.6.2.0.OAAMIFD | Global Stable Dung lượng: 1.7 GB Link: Server 1 – Server […]

Xem chi tiết

Rom Global Xiaomi Mi 5S MIUI 9

Rom Global Xiaomi Mi 5S MIUI 9 file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_MI5SGlobal_V10.1.1.0.NAGMIFI_691a2ec0ca_7.0.zip | OTA Update Phiên bản: V10.1.1.0.NAGMIFI (MIUI9) | Global Stable Dung lượng: 1.5 GB Link: Server 1 – Server 2   Firmware: capricorn_global_images_V9.6.1.0.NAGMIFD_20180608.0000.00_7.0_global_39ae07c258.tgz Phiên bản: V9.6.1.0.NAGMIFD | Global Stable Dung lượng: 1.6 GB Link: Server 1 – Server 2 […]

Xem chi tiết

Rom Global Xiaomi Mi 5S Plus MIUI 10

Rom Global Xiaomi Mi 5S Plus MIUI 10 file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_MI5SPlusGlobal_V10.1.1.0.NBGMIFI_e19c525823_7.0.zip | OTA Update Phiên bản: V10.1.1.0.NBGMIFI (MIUI10) | Global Stable Dung lượng: 1.5 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3   Firmware: natrium_global_images_V9.6.2.0.NBGMIFD_20180612.0000.00_7.0_global_0660530d00.tgz Phiên bản: V9.6.2.0.NBGMIFD | Global Stable Dung lượng: 1.7 GB Link: Server 1 – […]

Xem chi tiết

Rom Global Xiaomi Mi 6 MIUI10

Rom Global Xiaomi Mi 6 MIUI10 file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_MI6Global_V10.0.1.0.OCAMIFH_1f4296c44e_8.0.zip | OTA Update Phiên bản: V10.0.1.0.OCAMIFH (MIUI10) | Global Stable Dung lượng: 1.7 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3   Firmware: sagit_global_images_V9.5.8.0.OCAMIFA_20180606.0000.00_8.0_global_4be58ab2ed.tgz Phiên bản: V9.5.8.0.OCAMIFA | Global Stable Dung lượng: 2.2 GB Link: Server 1 – Server 2 […]

Xem chi tiết

Rom Global Xiaomi Mi 8 MIUI10

Rom Global Xiaomi Mi 8 MIUI10 file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_MI8Global_V10.0.2.0.OEAMIFH_f1b5f34c66_8.1.zip | OTA Update Phiên bản: V10.0.2.0.OEAMIFH (MIUI10) | Global Stable Dung lượng: 1.7 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3   Firmware: dipper_global_images_V9.5.13.0.OEAMIFA_20180714.0000.00_8.1_global_819f729f1b.tgz Phiên bản: V9.5.13.0.OEAMIFA | Global Stable Dung lượng: 2.4 GB Link: Server 1 – Server 2 […]

Xem chi tiết

Rom Global Xiaomi Mi Mix 2

Rom Global Xiaomi Mi Mix 2 file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_MIMIX2Global_V10.0.2.0.ODEMIFH_4766e733e7_8.0.zip | OTA Update Phiên bản: V10.0.2.0.ODEMIFH (MIUI10) | Global Stable Dung lượng: 1.7 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3   Firmware: chiron_global_images_V9.6.1.0.ODEMIFD_20180612.0000.00_8.0_global_d8feaf2017.tgz Phiên bản: V9.6.1.0.ODEMIFD | Global Stable Dung lượng: 2.2 GB Link: Server 1 – Server 2 – […]

Xem chi tiết

Rom Global Xiaomi Mi Mix 2S

Rom Global Xiaomi Mi Mix 2S file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_MIMIX2SGlobal_V10.0.6.0.PDGMIFH_7c89818336_9.0.zip | OTA Update Phiên bản: V10.0.6.0.PDGMIFH (MIUI10) | Global Stable Dung lượng: 1.8 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3   Firmware: polaris_global_images_V9.6.4.0.ODGMIFD_20180725.0000.00_8.0_global_c3654091ff.tgz Phiên bản: V9.6.4.0.ODGMIFD | Global Stable Dung lượng: 2.1 GB Link: Server 1 – Server 2 […]

Xem chi tiết

Rom Global Xiaomi Mi Mix

Rom Global Xiaomi Mi Mix file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_MIMIXGlobal_V10.0.1.0.OAHMIFH_9bf07533e3_8.0.zip | OTA Update Phiên bản: V10.0.1.0.OAHMIFH (MIUI10) | Global Stable Dung lượng: 1.5 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3   Firmware: lithium_global_images_V9.6.2.0.OAHMIFD_20180801.0000.00_8.0_global_7824993d57.tgz Phiên bản: V9.6.2.0.OAHMIFD | Global Stable Dung lượng: 1.7 GB Link: Server 1 – Server […]

Xem chi tiết

Rom Global Xiaomi Mi Note 2

Rom Global Xiaomi Mi Note 2 file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_MINote2Global_V10.0.1.0.OADMIFH_436a66f6b3_8.0.zip | OTA Update Phiên bản: V10.0.1.0.OADMIFH (MIUI10) | Global Stable Dung lượng: 1.5 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3   Firmware: scorpio_global_images_V9.6.2.0.OADMIFD_20180801.0000.00_8.0_global_5e222cbaeb.tgz Phiên bản: V9.6.2.0.OADMIFD | Global Stable Dung lượng: 1.8 GB Link: Server 1 – Server 2 […]

Xem chi tiết

Rom Global Xiaomi Redmi Note 4 MTK

Rom Global Xiaomi Redmi Note 4 MTK file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: nikel_global_images_V9.6.1.0.MBFMIFD_20180620.0000.00_6.0_global_6c3c390e66.tgz | OTA Update Phiên bản: V9.6.1.0.MBFMIFD | Global Stable Dung lượng: 1.8 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3   Firmware: HMNote4Global_V9.5.3.0.MBFMIFA_59ae956927_6.0.zip Phiên bản: V9.5.3.0.MBFMIFA (MIUI9) | Global Stable Dung lượng: 1.4 GB Link: Server 1 – Server 2 […]

Xem chi tiết

Rom Global Xiaomi Redmi Note 4X

Rom Global Xiaomi Redmi Note 4X file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_HMNote4XGlobal_V10.1.1.0.NCFMIFI_707a693088_7.0.zip | OTA Update Phiên bản: V10.1.1.0.NCFMIFI (MIUI10) | Global Stable Dung lượng: 1.4 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3   Firmware: mido_global_images_V9.6.2.0.NCFMIFD_20180716.0000.00_7.0_global_228dc638d1.tgz Phiên bản: V9.6.2.0.NCFMIFD | Global Stable Dung lượng: 2 GB Link: Server 1 – Server 2 […]

Xem chi tiết