Rom Xiaomi Redmi 1S 4.4 tiếng Việt CHplay (Global)

Rom Xiaomi Redmi 1S Android 4.4 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: armani_global_images_V9.2.2.0.KHCMIEK_20180122.0000.00_4.4_global.rar Google Drive – Mega Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Mi Pad 4.4 tiếng Việt CHplay (Global)

Rom Xiaomi Mi Pad Android 4.4 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: mocha_global_images_V7.5.2.0.KXFMIDE_20160712.0000.26_4.4_global.rar Google Drive – Mega Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Mi Note 3 Android 7.1 tiếng Việt CHplay (Global)

Rom Xiaomi Mi Note 3 Android 7.1 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: jason_global_images_V9.1.4.0.NCHMIEI_20171110.0000.00_7.1_global.rar Google Drive – Mega Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Mi Note 2 Android 7.0 tiếng Việt CHplay (Global)

Rom Xiaomi Mi Note 2 Android 7.0 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: scorpio_global_images_8.3.29_20180329.0000.00_7.0_global.rar Google Drive – Mega scorpio_global_images_V9.2.1.0.NADMIEK_20180117.0000.00_7.0_global.rar Google Drive – Mega Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Mi Note Android 7.0 tiếng Việt CHplay (Global)

Rom Xiaomi Mi Note Android 7.0 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: virgo_global_images_7.11.16_20171116.0000.00_6.0_global.rar Google Drive – Mega virgo_global_images_V8.1.4.0.MXEMIDI_20161227.0000.00_6.0_global.rar Google Drive – Mega Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Mi Mix 2 Android 8.0 tiếng Việt CHplay (Global)

Rom Xiaomi Mi Mix 2 Android 8.0 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: chiron_global_images_8.3.29_20180329.0000.00_8.0_global.rar Google Drive – Mega chiron_global_images_V9.5.4.0.ODEMIFA_20180315.0000.00_8.0_global.rar Google Drive – Mega Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Mi Mix 7.0 tiếng Việt CHplay (Global)

Rom Xiaomi Mi Mix 7.0 Android tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: lithium_global_images_V9.2.1.0.NAHMIEK_20180117.0000.00_7.0_global.rar Google Drive – Mega lithium_global_images_7.5.19_20170519.0000.00_6.0_global.rar Google Drive – Mega Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Mi Max 2 Android 7.1 tiếng Việt CHplay (Global)

Rom Xiaomi Mi Max 2 Android 7.1 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: oxygen_global_images_8.3.29_20180329.0000.00_7.1_global.rar Google Drive – Mega oxygen_global_images_V9.2.1.0.NDDMIEK_20180112.0000.00_7.1_global.rar Google Drive – Mega Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Mi Max 7.0 tiếng Việt CHplay (Global)

Rom Xiaomi Mi Max Android 7.0 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: hydrogen_global_images_8.3.29_20180329.0000.00_7.0_global.rar Google Drive – Mega hydrogen_global_images_V9.2.1.0.NBCMIEK_20171219.0000.00_7.0_global.rar Google Drive – Mega Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Mi 6 Android 8.0 tiếng Việt CHplay ( Global )

Rom Xiaomi Mi 6 Android 8.0 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: sagit_global_images_8.3.29_20180329.0000.00_8.0_global.rar Google Drive sagit_global_images_V9.2.3.0.OCAMIEK_20180206.0000.00_8.0_global Google Drive – Mega Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Mi 5S Plus 7.0 tiếng Việt CHplay ( Global )

Rom Xiaomi Mi 5S Plus Android 7.0 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: natrium_global_images_8.3.29_20180329.0000.00_7.0_global.rar Google Drive – Mega natrium_global_images_V9.2.1.0.NBGMIEK_20180117.0000.00_7.0_global.rar Google Drive – Mega Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Mi 5S Android 7.0 tiếng Việt CHplay ( Global )

Rom Xiaomi Mi 5S Android 7.0 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: capricorn_global_images_8.3.29_20180329.0000.00_7.0_global.rar Google Drive – Mega capricorn_global_images_V9.2.1.0.NAGMIEK_20180117.0000.00_7.0_global.rar Google Drive – Mega Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Mi 5 Android 7.0 tiếng Việt CHplay ( Global )

Rom Xiaomi Mi 5 Android 7.0 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: gemini_global_images_8.3.29_20180329.0000.00_7.0_global.rar Google Drive – Mega gemini_global_images_V9.2.1.0.NAAMIEK_20180117.0000.00_7.0_global.rar Google Drive – Mega Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Mi 4i Android 5.0 tiếng Việt CHplay ( Global )

Rom Xiaomi Mi 4i Android 5.0 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: ferrari_global_images_7.11.16_20171116.0000.00_5.0_global.rar Google Drive – Mega ferrari_global_images_V9.2.2.0.LXIMIEK_20180124.0000.00_5.0_global.rar Google Drive – Mega Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Mi 4 Android 6.0 tiếng Việt CHplay ( Global )

Rom Xiaomi Mi 4 Android 6.0 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: cancro_global_images_8.3.1_20180301.0000.00_6.0_global.rar Google Drive – Mega cancro_global_images_V8.2.1.0.MXDMIDL_20170111.0000.00_6.0_global.rar Google Drive – Mega Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Mi 3 Android 6.0 tiếng Việt CHplay (Global)

Rom Xiaomi Mi 3 Android 6.0 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: cancro_global_images_8.3.1_20180301.0000.00_6.0_global.rar Google Drive – Mega cancro_global_images_V8.2.1.0.MXDMIDL_20170111.0000.00_6.0_global.rar Google Drive – Mega Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Redmi Y1 Life Prime 7.1 Tiếng Việt CHplay ( Global )

Rom Xiaomi Redmi Y1 Life Prime Android 7.1 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: ugg_global_images_V9.2.3.0.NDKMIEK_20180129.0000.00_7.1_global.rar Google Drive – Mega ugglite_global_images_V9.2.5.0.NDFMIEK_20180129.0000.00_7.1_global.rar Google Drive – Mega Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Redmi Note Prime 4.4 tiếng Việt CHplay ( Global )

Rom Xiaomi Redmi Note Prime Android 4.4 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: gucci_global_images_7.11.16_20171116.0000.00_4.4_global.rar Google Drive – Mega gucci_global_images_V8.5.2.0.KHKMIED_20170824.0000.00_4.4_global.rar Google Drive – Mega Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết