Rom Xiaomi Redmi Pro_MT6797 stock firmware

Rom Xiaomi Redmi Pro_MT6797 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, diệt virus, xóa mã bảo mật,… Download: Xiaomi_Redmi_Pro_MT6797_V8.1.2.0.MHQCNDI_20161116_6.0_China.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng […]

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Redmi 2 tiếng Việt CHplay ( Global )

Rom Xiaomi Redmi 2 tiếng Việt CHplay ( bản Global ), stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: wt88047_global_images_7.11.16_20171116.0000.00_4.4_global.rar Google Drive – Mega wt88047_global_images_V8.2.1.0.KHJMIDL_20170214.0000.00_4.4_global.rar Google Drive – Maga Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Redmi 2 Prime 5.1 tiếng Việt CHplay ( Global )

Rom Xiaomi Redmi 2 Prime Andorid 5.1 tiếng Việt CHplay ( Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: wt88047_pro_global_images_7.11.6_20171106.0000.00_5.1_global.rar Google Drive – Mega wt88047_pro_global_images_V8.5.2.0.LHJMIED_20170824.0000.00_5.1_global.rar Google Drive – Maga Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Redmi 3 / Redmi 3 Prime tiếng Việt CHplay ( Global )

Rom Xiaomi Redmi 3 / Redmi 3 Prime Android 5.1 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: ido_xhdpi_global_images_8.3.22_20180322.0000.00_5.1_global.rar Google Drive – Mega ido_xhdpi_global_images_V9.2.1.0.LAIMIEK_20180129.0000.00_5.1_global.rar Google Drive – Maga Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) […]

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Redmi 3S / Redmi 3S Prime tiếng Việt CHplay ( Global )

Rom Xiaomi Redmi 3S / Redmi 3S Prime Android 6.0 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: land_global_images_8.3.29_20180329.0000.00_6.0_global.rar Google Drive – Mega land_global_images_V9.2.2.0.MALMIEK_20180124.0000.00_6.0_global.rar Google Drive – Maga Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) […]

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Redmi 4 Prime 6.0 tiếng Việt CHplay ( Global )

Rom Xiaomi Redmi 4 Prime Android 6.0 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: markw_global_images_V9.5.1.0.MBEMIFA_20180308.0000.00_6.0_global.rar Google Drive – Mega Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Redmi 4X 7.1 tiếng Việt CHplay ( Global )

Rom Xiaomi Redmi 4X Android 7.1 và 6.0 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: santoni_global_images_V9.2.5.0.NAMMIEK_20180206.0000.00_7.1_global.rar Google Drive – Mega markw_global_images_V9.5.1.0.MBEMIFA_20180308.0000.00_6.0_global.rar Google Drive – Maga santoni_global_images_8.3.29_20180329.0000.00_7.1_global.rar Google Drive Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi […]

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Redmi 5 Android 7.1 tiếng Việt CHplay ( Global )

Rom Xiaomi Redmi 5 Android 7.1 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: rosy_global_images_8.3.29_20180329.0000.00_7.1_global.rar Google Drive – Mega rosy_global_images_V9.2.7.0.NDAMIEK_20180208.0000.00_7.1_global.rar Google Drive – Maga Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Redmi 5 Plus Android 7.1 tiếng Việt CHplay ( Global )

Rom Xiaomi Redmi 5 Plus Android 7.1 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: vince_global_images_8.3.29_20180329.0000.00_7.1_global.rar Google Drive – Mega vince_global_images_V9.5.3.0.NEGMIFA_20180322.0000.00_7.1_global.rar Google Drive – Maga Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Redmi 5A Android 7.1 tiếng Việt CHplay ( Global )

Rom Xiaomi Redmi 5A Android 7.1 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: riva_global_images_8.3.29_20180329.0000.00_7.1_global.rar Google Drive – Mega riva_global_images_V9.2.4.0.NCKMIEK_20180207.0000.00_7.1_global.rar Google Drive – Maga Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Redmi Note 2 5.0 tiếng Việt CHplay ( Global )

Rom Xiaomi Redmi Note 2 Android 5.0 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: hermes_global_images_8.3.29_20180329.0000.00_5.0_global.rar Google Drive – Mega hermes_global_images_V8.5.1.0.LHMMIED_20170824.0000.00_5.0_global.rar Google Drive – Mega Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Redmi Note 3 Qualcomm 6.0 tiếng Việt CHplay ( Global )

Rom Xiaomi Redmi Note 3 CPU Qualcomm Android 6.0 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: kenzo_global_images_8.3.29_20180329.0000.00_6.0_global.rar Google Drive – Mega kenzo_global_images_V9.5.1.0.MHOMIEK_20180308.0000.00_6.0_global.rar Google Drive – Mega Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Note 3 Special Edition 6.0 tiếng Việt CHplay ( Global )

Rom Xiaomi Note 3 Special Edition Android 6.0 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: kate_global_images_8.3.29_20180329.0000.00_6.0_global.rar Google Drive – Mega kate_global_images_V9.2.3.0.MHRMIEK_20180118.0000.00_6.0_global.rar Google Drive – Mega Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Redmi Note 4 MTK 6.0 tiếng Việt CHplay ( Global )

Rom Xiaomi Redmi Note 4 MediaTeK Android 6.0 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: nikel_global_images_8.3.29_20180329.0000.00_6.0_global.rar Google Drive nikel_global_images_V9.5.1.0.MBFMIFA_20180308.0000.00_6.0_global.rar Google Drive – Mega Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Redmi Note 4 Qualcomm 7.0 tiếng Việt CHplay ( Global )

Rom Xiaomi Redmi Note 4 CPU Qualcomm Android 7.0 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: mido_global_images_8.3.29_20180329.0000.00_7.0_global.rar Google Drive – Mega mido_global_images_V9.2.1.0.NCFMIEK_20180113.0000.00_7.0_global.rar Google Drive – Mega Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết

Rom Xiaomi Redmi Note 4G Android 4.4 TV CHPLAY (Global)

Rom Xiaomi Redmi Note 4G Android 4.4 tiếng Việt CHplay ( bản Global ) stock firmware flash qua fastboot hoặc edl. Bản Stable và Developer. Unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm, treo logo… Download: dior_global_images_7.9.22_20170922.0000.00_4.4_global.rar Google Drive – Mega dior_global_images_V9.2.2.0.KHIMIEK_20180122.0000.00_4.4_global.rar Google Drive – Mega Hướng dẫn: MiFlash – Tool flash rom Xiaomi (Update) Pass:

Xem chi tiết