Rom UIMI F5 MT6572 Flashtool unbrick treo logo ok

Rom stock UIMI F5 MTK6572 flashtool cứu máy, fix lỗi phần mềm , treo logo , mã riêng tư… Link: Download Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải […]

Xem chi tiết

Rom Samsung Trung quốc J510H J5 MT6572 flashtool

Rom Samsung Trung quốc J510H J5 MT6572 file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo, diệt virus , cứu máy,… Download: Samsung Clone J510H j5(6) MT6572_5.0_V1.10.zip Samsung Clone J510H j5(6) MT6572_2G_5.0_V1.10.zip Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download […]

Xem chi tiết

Rom Oppo V19 Fake MT6572 flashtool

Rom Oppo V19 Fake MT6572 file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo, diệt virus , cứu máy,… Download: Oppo V19 Fake MT6572.zip Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một […]

Xem chi tiết

Rom Smobile SNEW MT6580 flashtool

Rom Smobile SNEW MT6580 file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo, diệt virus , cứu máy,… Download: S-mobile SNEW MT6580.zip Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng […]

Xem chi tiết

Rom Samsung Galaxy S7 EDGE Clone MT6580 flashtool

Rom Samsung Galaxy S7 EDGE Clone MT6580 file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo, diệt virus , cứu máy,… Download: Samsung Galaxy s7 edge MT6580.zip Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với […]

Xem chi tiết

Rom MIQ N8 MT6572 flashtool

Rom MIQ N8 MT6572 file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo, diệt virus , cứu máy,… Download: MIQ N8 MT6572.zip Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng […]

Xem chi tiết

Rom W & O W1 MT6580 flashtool

Rom stock Lenovo A66 MT6575 file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo, diệt virus , cứu máy,… Download:  W & O W1 MT6580.zip Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, […]

Xem chi tiết

Rom Samsung On7 G6000 clone MT6572

Rom Samsung On7 G6000 clone MT6572 file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo, diệt virus , cứu máy,… Download: Samsung On7 G6000 MT6572.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, […]

Xem chi tiết

Rom Avio S50 MT6572 V06 flashtool

Rom Avio S50 MT6572 V06 file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo, diệt virus , cứu máy,… Download: AVIO S50 MT6572 V0.6.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một […]

Xem chi tiết

Rom Bassoon P1000 MT6572 flashtool

Rom Bassoon P1000 MT6572 file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo, diệt virus , cứu máy,… Download: Rom goc Bassoon P1000.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một […]

Xem chi tiết

Rom BX M6572 flash tool

Rom BX M6572 file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo, diệt virus , cứu máy,… Download: rom bx.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt […]

Xem chi tiết

Rom Oukitel K4000 MT6735M flashtool

Rom Oukitel K4000 MT6735M file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo, diệt virus , cứu máy,… Download: rom goc k4000.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số […]

Xem chi tiết

Rom Kenxinda K6 MT6582 flashtool

Rom Kenxinda K6 MT6582 file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo, diệt virus , cứu máy,… Download: Tên file: K6 MT6582.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số […]

Xem chi tiết

Rom Dopod A3 MT6582 flashtool

Rom Dopod A3 MT6582 file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo, diệt virus , cứu máy,… Download: rom goc dopod a3.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một […]

Xem chi tiết

Rom Dopod N3 MT6572 flashtool

Rom Dopod N3 MT6572 file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo, diệt virus , cứu máy,… Download: Dopod N3 MT6572.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng […]

Xem chi tiết

Rom Kenxinda K1 MT6582 flashtool

Rom Kenxinda K1 MT6582 file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo, diệt virus , cứu máy,… Download: Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải […]

Xem chi tiết