Hướng dẫn đăng ký tài khoản

* Truy cập trang đăng ký tài khoản tại đây

* Điền thông tin đăng ký tương tự mẫu bên dưới

* Sau khi gửi thông tin thành công, bạn sẽ nhận đc 1 thông báo như bên dưới, bạn hãy chờ bên mình kiểm tra thông tin và kích hoạt tài khoản cho bạn trong vòng 1h đến 3h. Khi tài khoản đã được kích hoạt, bạn sẽ nhận đc 1 thông báo qua email.

* Giao diện trang down trước khi đăng nhập tài khoản và sau khi đăng nhập tài khoản:

Trước khi đăng nhập tài khoản

Sau khi đăng nhập tài khoản