Micky Unlocker Tool V2 – Công cụ Unlock , REMOVE FRP

Tool

 

Chức năng của tool:

 • ➽Android Pin Adb
 • ➽Android Pin Fastboot
 • ➽Deep FRP
 • ➽FRP Adb
 • ➽Huawei Oem
 • ➽ Lenovo FRP
 • ➽Mi Account Remove
 • ➽ Mi Pin Fastboot
 • ➽ Mi Pin Pass Unlock
 • ➽ MOTO FRP
 • ➽OEM Relock
 • ➽OEM Unlock
 • ➽Xiaomi FRP
 • ➽Yuforia FRP

Download: Micky Unlocker Tool V2.rar* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *