Miflash 2018 v2018.5.28.0 – Tool Flash rom Xiaomi

Tool

Miflash 2018 v2018.5.28.0 – Công cụ hỗ trợ Flash rom Xiaomi và các máy chip Qualcomm.

Download: 

MI-FLASH 2018-5-28.rar

Size: 42 MB

Link: Google DriveMega* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *