Multi Download Tools – Flash điện thoại RDA BIN

Tool

Multi Download Tools – Công cụ Flash điện thoại RDA file bin.

Download:

Tool : Multi_Download_Tools_release_v1.0.0.6_20140702.rar | MshareAFH

Driver: rda_driver_v1.2_signed.rar | MshareAFH* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *