Rom A3 2016 A310F 7.0 tiếng Việt full file

Rom Samsung
  • Rom A3 2016 A310F 7.0 tiếng Việt full file flash odin
  • Khu vực: Vietnam mã XXV
  • PDA: A310FXXU3CQE6
  • CSC: A310FOLB3CQE6
  • Phone: A310FXXU3CQF1
  • Dung lượng nén: ≈ 1.8GB

 

Link: Download* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *