Rom Archos Access 57 4G SC9832e Android 8.1.0 file pac

Rom Archos

Rom stock Archos Access 57 4G SC9832e Android 8.1.0 file pac flash tool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu, repair imei,…

Download Firmware:

Tên file: C55_XX08_CHUANQI_8085AR_09082018 – SCAC57AS4G-user 8.1.0 O21019

Info:

Archos Access 57 4G_C55_XX08_CHUANQI_8085AR_09082018_PAC.rar

Link:

Thành viên mới có thể xem được pass + file này. Đăng ký thành viên tại đây.

Tool:

ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum file pac* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *