Rom Asus Fonepad 7 K00E ME372CG stock firmware file raw

Rom Asus

Rom Asus Fonepad 7 K00E ME372CG stock firmware file raw unbrick cứu máy, repair lỗi phần mềm, treo logo, virus…

Download:

ME372CG_all_WW_user_V6.3.6.raw

ME372CG_all_WW_user_V7.5.2.raw

CSC_ME372CG_all_eng_T3_1_6_M1434_AFT.raw

WW_ME372CG_V7.5.2_all_user_M1509_1.7.61.0_0303.zip

CSC_ME372CG_Debrick_0730.7z* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *