Rom Asus Z300C / Z300CL / Z300M / Z300CNL / Z300CNG

Rom Asus

Rom Asus ZenPad 10 Z300C / Z300CL / Z300M / Z300CNL / Z300CNG full file RAW stock unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu,..

Download:

ASUS Z300C Firmware:

WW_Z300C_V4.7.5_all_user-131073268875519384.zip | Google DriveMshare

ASUS Z300CL Firmware:

WW_Z300CL_V13.8.1.56-user-201609061819-rawdata-131183503052091908.zip | Google DriveMshare

ASUS Z300CNL Firmware:

WW_Z300CNL_V13.8.1.69-user-201612091116-rawdata-131273355549738109.zip | Google DriveMshare

ASUS Z300CNG Firmware:

WW_Z300CNG_V4.7.4_all_user_152704_8.0.0_150316-131224974905587800.zip | Google DriveMshare

ASUS Z300M Firmware:

WW_Z300M_V5.3.19_all_user-131584395673048978.zip | Google DriveMshare* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *