Rom ASUS ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL) file RAW

Rom Asus

Rom ASUS ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL) full file RAW stock unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu,..

Download:

WW_ZS550KL_80.30.123.118-user-20181102-release.rar | AFHMshare

WW__ZS550KL_25.40.219.38_MR6_user_20171219145700_release.zip | Google DriveMshare

WW_ZS550KL-24.40.140.54-user-20170801-release.zip | Google DriveMshare

ZS550KL_MR2.0_WW_12.40.108.29-user-20161224-release.zip | Google DriveMshare

ZS550KL_MR5.0_WW_-24.40.140.33-user-20170601-release.zip | Google DriveMshare

CSC_ZS550KL_1.2.0.208_WW_Lock_20171221-131583190423199402.zip | Google DriveMshare

MR7.0_WW_ZS550KL_80.20.96.89-user-20180314-release.zip | Google DriveMshare

MR7.1_WW_ZS550KL_80.20.96.109-user-20180418-release.zip | Google DriveMshare

WW__ZS550KL_80.20.96.109_MR7.1_user_20180418114102_release.zip | Google DriveMshare

ZS550KL_Preburn_Image_1_2_0_162_0902.zip | Google DriveMshare* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *