Rom ASUS ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL) RAW

Rom Asus

Rom ASUS ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL) / Pro full file RAW stock unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu,..

Download:

WW_ZS570KL_15.0210.1808.70_201010701_19.0.0_M11_180329_Phone-user.raw.rar | AFH

WW__zs570klpro_5.17.44.68_MR4_user_20180111121525_secured_ufs_releasezip | Google DriveMshare

WW-zs570klPRO-5.14.44.2096-rel-user-20170331112512-secured-ufs-releaseFRP.zip | Google DriveMshare

WW-zs570klPro-5.15.44.2494-rel-user-20170622125847-secured-ufs-release.zip | Google DriveMshare

WW__zs570kl_5.17.44.68_MR4_user_20180111121525_secured_ufs_release.zip | Google DriveMshare

WW__zs570kl_5.17.44.87_MR4_user_20180222164043_secured_ufs_release.zip | Google DriveMshare

ZS570KL_MR1.2_WW_4.12.40.1781-rel-user-20170117-secured-ufs-releaseFRP.zip | Google DriveMshare

CSC_ZS570KLpro_5.10.1.184_WW_Lock_20171221-131583259151283178.zip | Google DriveMshare

auto_factory_backup_v2.zip | Google DriveMshare

CSC_ZS570KL_5.10.1.184_WW_Lock_20171221-131583260740698866.zip | Google DriveMshare

nv_backup_n_restore.7z | Google DriveMshare

prog_ufs_firehose_8996_ddr.7z | Google DriveMshare

Provision_And_EDL_Download.zip | Google DriveMshare

pro-WW-zs570kl-5.10.1.184-bsp-eng-20161025213522-secured-ufs-test.zip | Google DriveMshare

QPST.WIN.2.7 Installer-00438.3.7z | Google DriveMshare

sec.dat | Google DriveMshare

Windows7_x64OS_Hotfix_For_Digital_Signature_Issue.7z | Google DriveMshare

WW-zs570kl-5.10.1.184-bsp-eng-20161025193445-secured-ufs-test.zip | Google DriveMshare* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *