Rom ASUS Zenfone 3 (ZE520KL) file RAW

Rom Asus

Rom ASUS Zenfone 3 (ZE520KL)

WW_ZE520KL_13.20.10.152_M3.10.42_Phone-user.raw-131274561975316266.zip | Google DriveMshare

WW_ZE520KL_15.0410.1802.44_M3.10.47.19_Phone-user.raw-131655240005966208.zip | Google DriveMshare

CSC_ZE520KL_13.1301.1603.53_WW_20170718-131449220650460852.zip | Google DriveMshare

CSC_ZE520KL_13.1301.1603.53_WW_Lock_20171128-131569274311432818.zip | Google DriveMshare

ZE520KL_V13_13_1_36_M2_6_7_P7_Factory_.raw-131181340513145016.zip | Google DriveMshare

Factory_PreBurn_Leo_8953_MP_V13.13.1.28_M2.6.7.P6_QCNv7_DEMOv3_8G.md5 | Google DriveMshare

Factory_PreBurn_Leo_8953_MP_V13.13.1.28_M2.6.7.P6_QCNv7_DEMOv3_8G.zip | Google DriveMshare

MR0.1_WW_ZE520KL_13.16.5.36_M3.7.28.1_Phone-user.raw-131683518625496583.zip | Google DriveMshare

MR0.3_WW_ZE520KL_13.16.5.49_M3.7.28.4_Phone-user.raw-131683524275532743.zip | Google DriveMshare

MR0.3_WW_ZE520KL_13.16.5.49_M3.7.28.4_Phone-user.raw-131683525687260528.zip | Google DriveMshare

MR1.0_WW_ZE520KL_13.20.10.40_M3.7.28.6_Phone-user.raw-131683559469507983.zip | Google DriveMshare

MR1.1_WW_ZE520KL_13.20.10.60_M3.7.28.9_Phone-user.raw-131683579708856264.zip | Google DriveMshare

MR1.2_WW_ZE520KL_13.20.10.61_M3.7.28.9_Phone-user.raw-131684388992082667.zip | Google DriveMshare

MR1.4_WW_ZE520KL_13.20.10.79_M3.10.29_Phone-user.raw-131684447612585065.zip | Google DriveMshare

MR2.0_WW_ZE520KL_13.20.10.131_M3.10.30_Phone-user.raw-131685147067756354.zip | Google DriveMshare

MR2.2_WW_ZE520KL_13.20.10.137_M3.10.35_Phone-user.raw-131685149673398030.zip | Google DriveMshare

MR2.3_WW_ZE520KL_13.20.10.140_M3.10.35_Phone-user.raw-131685157439072730.zip | Google DriveMshare

MR4.3_WW_ZE520KL_15.0410.1803.53_M3.10.47.19_Phone-user.raw-131701568945739048.zip | Google DriveMshare

MR4.4_WW_ZE520KL_15.0410.1803.55_M3.10.47.19_Phone-user.raw-131701580425270298.zip | Google DriveMshare

QFIL_Factory_ZE520KL_13.13.1.47_M2.6.7.zip | Google DriveMshare

full file RAW stock unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu,..

Download:

|* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *