Rom ASUS ZenFone 4 Pro (ZS551KL) file RAW

Rom Asus

Rom ASUS ZenFone 4 Pro (ZS551KL) full file RAW stock unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu,..

Download:

WW_ZS551KL_15.0410.1906.110_20201351_21.1.0_M0_190122_Phone-user.raw.rar | AFH

WW__ZS551KL_14.2610.1712.45_11002221_21.0.0_M0_171218_Phone-user.raw.zip | Google DriveMshare

WW__ZS551KL_14.2610.1801.51_11002221_21.0.0_M0_180109_Phone-user.raw.zip | Google DriveMshare

ZS551KL_MR0.2_WW_14.2410.1708.136_11002221_21.0.1_M0_170921_Phone-user.raw.zip | Google DriveMshare

CSC_ZS551KL_14.2101.1702.64_11002221-131516112880498746.zip | Google DriveMshare

MR2.0_WW_ZS551KL_15.0410.1802.34_11002221_21.0.0_M0_180302_Phone-user.raw-131655626399719506.zip | Google DriveMshare

MR2.1_WW_ZS551KL_15.0410.1803.51_11002221_21.0.0_M0_180328_Phone-user.raw-131680160219928481.zip | Google DriveMshare

Open_FUSED_QFIL_ZS551KL_14.2101.1702.64_11002221_21.0.0_170810_F_Factory.zip | Google DriveMshare

Operator_FUSED_QFIL_ZS551KL_14.2101.1702.64_20201351_21.1.0_170816_F_Factory.zip | Google DriveMshare

ZS551KL_QDL_SOP.pdf | Google DriveMshare

ZS551KL_QDLmode_0817.pptx | Google DriveMshare* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *