Rom Asus Zenfone 5 T00P A500KL RAW Unbrick

Rom Asus

Rom Asus Zenfone 5 T00P A500KL RAW full file stock unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu,..

Download:

Firmware: WW_A500KL-11.4.6.107-20160218_M3.5.22-ota-user.zip

Size: 924 MB

Link: Google DriveMshare

Firmware: CSC_Image_A500KL_11_3_1_13_ota_userdebug.zip

Size: 266 MB

Link: Google DriveMshare

Firmware: Factory_A500KL_V11.3.1.14_M1.4.12_OPEN_Phone-userdebug_Hynix_16G_20140924.bin.zip

Size: 406 MB

Link: Google DriveMshare

Firmware: Factory_A500KL_V11.3.1.14_M1.4.12_OPEN_Phone-userdebug_Hynix_32G_20140924.bin.zip

Size: 421 MB

Link: Google DriveMshare

Firmware: Factory_A500KL_V11.3.1.14_M1.4.12_OPEN_Phone-userdebug_HynixAndToshiba_8G_20140924.bin.zip

Size: 399 MB

Link: Google DriveMshare

Firmware: Factory_A500KL_V11.3.1.14_M1.4.12_OPEN_Phone-userdebug_Sandisk_32G_20140924.bin.zip

Size: 421 MB

Link: Google DriveMshare

Firmware: Factory_A500KL_V11.3.1.14_M1.4.12_OPEN_Phone-userdebug_Toshiba_16G_20140924.bin.zip

Size: 406 MB

Link: Google DriveMshare* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *