Rom ASUS Zenpad C 7.0 Z170C / Z170CG / Z170MG / Z171KG

Rom Asus

Rom ASUS Zenpad C 7.0 Z170C / Z170CG / Z170MG / Z171KG full file RAW stock unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu,..

Download:

WW_Z170C_V12.26.4.69-user-201704101836-rawdata-131383080017320753.zip | Google DriveMshare

WW_Z170CG_V12.26.4.69-user-201704101658-rawdata-131383082709681734.zip | Google DriveMshare

WW_Z170MG-12.0.1.25-20151110_5M-130924307043463206.zip | Google DriveMshare

WW_Z171KG_12.0.4.22_20170504.zip | Google DriveMshare* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *