Rom iPhone 7 Plus Clone MT6582 flashtool

Rom MTK khác

Rom iPhone 7 Plus Clone MT6582 flashtool unbrick , fix lỗi firmware , treo logo…

Tên file: MT6582__Apple__7_plus__Apple__4.2.2__ALPS.JB5.MP.V1.27.rar

Device Brand : Apple
Device Model : Apple
Device CPU : MT6582
Device IntName : Apple iPhone
Device Version : 4.2.2
Device Compile : 8/2/2017 4:00:42 AM
Device Project : ALPS.JB5.MP.V1.27
Device ExtInfo : 7 plus

Supported BootLoader HW :
FlashID [0] CID : 90014A483447316404 , Name : H4G1d , Vendor : 90 , [HYNIX] FlashID [1] CID : 90014A2058494E5948 , Name : XINYH , Vendor : 90 , [HYNIX] FlashID [2] CID : 1501004B4A5330304D , Name : KJS00M , Vendor : 15 , [SAMSUNG] FlashID [3] CID : 1501004B355530304D , Name : K5U00M , Vendor : 15 , [SAMSUNG] FlashID [4] CID : 1501004B3558564D42 , Name : K5XVMB , Vendor : 15 , [SAMSUNG] FlashID [5] CID : 1501004B3557564D42 , Name : K5WVMB , Vendor : 15 , [SAMSUNG] FlashID [6] CID : 110100303034473930 , Name : 004G90 , Vendor : 11 , [TOSHIBA] FlashID [7] CID : 90014A483447326111 , Name : H4G2a , Vendor : 90 , [HYNIX]

Device Memory Details ( installed ) :
RAM : [1 GiB] ROM : eMMC 4 GiB
Manufacturer : [SAMSUNG] Name : M00U5

Link down:

Thành viên mới có thể xem được pass + file này. Đăng ký thành viên tại đây.


* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *