Rom Kechaoda S7 SP7731GEA file pac

Rom SPD khác

Rom Kechaoda S7 SP7731GEA file pac stock flash qua tool fix lỗi firmware , treo logo , diệt virus , mã bảo vệ…

Download:

Kechaoda S7 SP7731GEA Pac.rar

Kechaoda S7 Bin.rar

Xem thêm tool flash rom chip SPD:

ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum file pac* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *