Rom Kimfly Z50 SC6820 file pac

Rom Kimfly

Rom Kimfly Z50 SC6820 file pac stock cứu máy, fix lỗi phần mềm , treo logo , mã bảo vệ , diệt virus…

Download: Kimfly Z50 SC6820_SIMLOCK Pac.rar

Xem thêm:

ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum file pac* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *