Rom Masstel N1 v1 v2 stock firmware file pac

Rom Masstel

Rom Masstel N1 ver1 và ver2 stock firmware file pac file by tool xóa mã bảo vệ, unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác…

Download:

Masstel-N1 V1 Pac.rar – Tải về

Masstel-N1 V2 Pac.rar – Tải về

Pass:

Thành viên mới có thể xem được pass + file này. Đăng ký thành viên tại đây.

*Xem thêm:

ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum file pac* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *