Rom Meizu M8C (M1810) unbrick

Rom Meizu

Rom Meizu M8C (M1810) unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác…

Download:

Z215&Z216_SWDL_EDLUpgrade_8917_V1.1.rar | Mshare

UpgradeFactory_5.3.5.rar | Mshare

M1810 Re-burning Guide and Tool.rar | Mshare

M1810 Flyme_6.3.5.1RU-replace MB.rar | Mshare

M1810 Flyme_6.3.5.1RU- No replace MB.rar | Mshare

M1810 Flyme_6.3.5.1G-replace MB.rar | Mshare

M1810 Flyme_6.3.5.1G- NO Replace MB.rar | Mshare

M1810 Flyme_6.3.5.0G-replace MB.rar | Mshare

M1810 Flyme_6.3.5.0G- No replace MB.rar | Mshare

FCT v1.6.5.1.0.rar | Mshare

intl_demo_prd_fvcs_lock_stable_6.3.5.0DG.rar | Mshare

1810 Upgrade Tool and drive.rar | Mshare

1810 Engineer SW.rar | Mshare

15 plus TestPCTool 1.0.1.0.rar | Mshare

15 plus driver.rar | Mshare

*Xem thêm:

Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *