Rom Meizu Pro 6 Plus (M96) unbrick

Rom Meizu

Rom Meizu Pro 6 Plus (M96) unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác…

Download:

20170227103324_prd_stable_fvcs_stable_5.2.7.2A.rar | Mshare

20170309112709_intl_prd_stable_fvcs_stable_5.2.7.1G.rar | Mshare

20170724154007_intl_prd_stable_fvcs_stable_6.1.0.0G.rar | Mshare

intl_prd_stable_fvcs_stable_6.1.0.0G20170724154007_intl_prd_stable_fv | Mshare

M96 Assembly Video.rar | Mshare

M96 Flyme_7.0.1.0G( Replace MB).rar | Mshare

M96 Flyme_7.0.1.0G( No Replace MB).rar | Mshare

M96 Re-brning tool _V1.7.5.0_20161228.rar | Mshare

m96_TEMP_UNSIGNED_201612301346_release.rar | Mshare

m96_TEMP_UNSIGNED_201702221106_release.rar | Mshare

UpgradeFactory_5.0.4—Upgrade Eng.rar | Mshare

UpgradeFlyme_5.0.5—UPgrade Flyme.rar | Mshare

*Xem thêm:

Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *