Rom Meizu Pro 7 Plus (M1793) unbrick

Rom Meizu

Rom Meizu Pro 7 Plus (M1793) unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác…

Download:

Write efuse V7.9.4.rar | Mshare

M1793 Flyme 6.1.2.0G.rar | Mshare

M1792&M1793(Back cover color re-write tool.rar | Mshare

Firmware upgrade V7.9.4.rar | Mshare

20180614114810_intl_prd_fvcs_stable.rar | Mshare

prd_stable_fvcs_rebuilt_stable_7.0.0.0A.rar | Mshare

intl_demo_prd_stable_fvcs_rebuilt_stable_6.1.2.1DG.rar | Mshare

intl_prd_fvcs_stable_6.1.2.2G(Replace MB).rar | Mshare

intl_prd_fvcs_stable_6.1.2.2G(NO Replace MB).rar | Mshare

intl_prd_fvcs_stable_6.1.2.0G.rar | Mshare

1793_SIGNED_201707111617_release.rar | Mshare

*Xem thêm:

Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *